Ifølge ny undersøgelse kan fødselsdepression opdages allerede inden fødslen. Maven og kvinden på billedet har intet med undersøgelsen at gøre.
Foto: Miriam Dalsgaard

Ifølge ny undersøgelse kan fødselsdepression opdages allerede inden fødslen. Maven og kvinden på billedet har intet med undersøgelsen at gøre.

Sundhed

Fødsels­depression kan behandles allerede, inden barnet er født

Forskere fandt tegn på fødselsdepression hos vordende fædre og mødre ved 24. graviditetsuge. De foreslår systematisk screening og behandling inden fødslen.

Sundhed

En projektgruppe med deltagere fra Rigshospitalet og praktiserende læger i Københavns foreslår, at kommende fædre og mødre bliver undersøgt for fødselsdepression, allerede inden barnet er kommet til verden. Og de skal have tilbud om psykologbehandling, såfremt der ses tegn på en fødselsdepression.

Idéen er opstået på baggrund af en undersøgelse, som projektgruppen har udført, og som bliver offentliggjort i dag. Den viser, at det er muligt at opdage vordende forældres fødselsdepression allerede inden fødslen.

Det typiske billede i dag er, at sundhedsplejersker screener for fødselsdepression seks til otte uger efter fødslen, men gruppen foreslår en screening ved andet graviditetsbesøg hos den praktiserende læge.

Terapi under graviditeten

Gennem halvandet år har over 30 læger screenet kommende forældre ved 24. graviditetsuge. 1.206 vordende forældre indgik i undersøgelsen. Projektgruppen fandt deraf 11 procent kvinder og otte procent mænd, der allerede havde eller risikerede at få en fødselsdepression. De tog imod tilbud om samtaler med en psykolog på Rigshospitalet i et forløb, der varede de sidste tre måneder op til fødslen. For nogles vedkommende fortsatte terapien efter fødslen.

Psykolog og forskningsleder på Rigshospitalet Svend Aage Madsen er formand for projektgruppen. Han siger i en pressemeddelelse, at undersøgelsen giver belæg for, at »screening og tidlig behandling kan forebygge de belastninger i spædbarnsfamilier og forstyrrelser hos børnene, som en forælders fødselsdepression kan medføre«.

En fødselsdepression kan ifølge netdoktor.dk hos kvinder være karakteriseret ved, at moderen ikke kan føle glæde ved sit barn, ligesom hun kan være plaget af selvbebrejdende tanker, angstanfald og tanker om at skade barnet.

For mænd er symptomerne ofte anderledes. De får det dårligt med rollen som far, prøver at holde sig hjemmefra og kan finde på at fordybe sig i arbejdet.

Fælles for både mødre og fædre er, at en fødselsdepression er en pinefuld tilstand, der gennemsyrer humør, følelser og tanker.

Redaktionen anbefaler:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce