Forhandlingerne om nye overenskomster for de praktiserende læger er brudt sammen.
Foto: NIELS HOUGAARD (arkivfoto)

Forhandlingerne om nye overenskomster for de praktiserende læger er brudt sammen.

Sundhed

Sammenbrud i overenskomst: Praktiserende læger vil have flere penge

Regionerne og de praktiserende læger har ikke kunnet blive enig om ny overenskomstaftale. Lægerne ville have flere penge. Lovindgreb på vej.

Sundhed

Seks måneders intens overenskomstforhandling mellem landets regioner og de praktiserende læger er netop brudt sammen.

»Vi er rigtig, rigtigt kede af, at vi er kommet hertil, at vores forhandlinger er brudt sammen«, siger Anders Kühnau, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

»Vi havde meget gerne set, at vi havde fået en aftale med den økonomi, der lå på bordet. Det ville have givet mulighed for en markant vækst i almen praksis og løsning af nogle af de opgaver, så almen praksis også i fremtiden kunne være den hjørnesten i vores sundhedsvæsen, som den er i dag. Men som den i endnu højere grad skal være i fremtiden.«

»Derfor er vi rigtig kede af, at PLO (Praktiserende Lægers Organisation, red.) ikke har taget imod det tilbud, som vi synes, var rigtig, rigtig flot«.

125 millioner kroner adskilte parterne

Hvad adskilte jer?

»Det var økonomi. Vi strakte os rigtig, rigtig langt gennem forhandlingsforløbet fra regionernes side og endte med et tilbud på godt 12 procent ekstra i år tre. Det er meget, når man også sammenligner med industriens nye aftale, hvor de får godt syv procent. Så vi synes faktisk, at der var tale om en virkelig markant vækst inden for almen praksis«.

Regionerne havde tilbudt lægerne en samlet investering på 1,8 milliarder kroner fra 2018-2020. Med pris- og lønfremskrivning svarer det til 2,6 milliarder kroner over tre år, svarende til den omtalte vækst på godt 12 procent i overenskomstens tredje år.

»Så det er et rigtig stort beløb. Alligevel ville PLO have mere. Helt konkret ville de i det tredje overenskomstår - og det har vi brugt meget tid på at tale om - ville de have 125 millioner kroner yderligere. Vi har andre udfordringer i sundhedsvæsenet, som vi også skal tage hånd om, og derfor sagde vi, at vi ikke kunne gå længere end de 600 millioner kroner, det var de penge vi har til vækst i almen praksis«.

Lovindgreb på vej

Hvad kommer der til at ske nu?

»Vi går nu til regeringen og beder om et forlængelse af vores økonomiprotokolat, da det vil sikre vores økonomi i almen praksis. Vi skal have budgetsikkerhed. Det kommer ikke til at betyde noget for patienterne. Eller lægerne for den sags skyld, da tingene bliver fastfrosset, som de er i dag. Men vi får ikke den vækst, som er så vigtig for almen praksis. Det er ærgerligt. Men det er den situation, vi står i, når PLO ikke vil tage imod vores gode tilbud«, siger Anders Kühnau, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

1. september 2017 udløber det såkaldte økonomiprotokolat, der lægger et loft over udgifterne i almen praksis.

Det er denne økonomiske ramme, som regionerne nu vil have regeringen til at sikre også efter 1. september.

Sammenbruddet betyder et farvel til 'praktiserende læger version 2.0', som de praktiserende læger selv kaldte det i weekenden, da PLO holdt repræsentantskabsmøde.

Med en ny overenskomst ville de selvstændigt erhvervsdrivende praktiserende læger knytte sig langt tættere ind i det offentlige sundhedsvæsen. Lægerne var ifølge aftaleudkastet klar til at overtage flere opgaver – trods lægemangel. De vil ansætte mere hjælpepersonale, så de kan uddelegere opgaver. Dele langt flere data med resten af sundhedsvæsenet. Spille en større rolle for kræftpatienter og kronisk syge. Og åbne for et langt tættere og lettere samarbejde med vores lokale kommuner og sygehuse.

Praktiserende læger beklager sammenbrud

I en pressemeddelelse beklager PLO sammenbruddet og håber, at forhandlingerne på et senere tidspunkt kan blive genoptaget:

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

»Vi må erkende, at forhandlingerne har stået noget stille de seneste uger. Vi har haft mange emner og idéer på bordet siden november måned, og begge parter har lyttet til hinanden og bevæget sig mod hinanden. Alligevel må vi nu konstatere, at der er en relativt lille, men alligevel afgørende uenighed om den økonomi, der skal til for, at vi kan indgå en aftale«, siger PLO’s formand Christian Freitag.

»Det er selvfølgelig problematisk, at vi ikke er blevet enige om en aftale. Vi mener, det er vigtigt, at vi får afløst den nuværende overenskomst med en ny aftale, der forholder sig til de store udfordringer, der både er og vil komme i vores del af sundhedsvæsenet«.

»Vi har i forhandlingerne haft nogle meget ambitiøse planer i spil – planer, der vil styrke almen praksis’ rolle i hele sundhedsvæsenet, herunder aflaste det pres, der er og vil komme på vores sygehuse og i den kommunale sektor. Det er planer, der stiller store krav til de praktiserende læger og ikke mindst vores personale, men det er også planer, der skal ledsages af betydelige økonomiske investeringer, hvis de skal realiseres. I den sidstnævnte del må vi erkende, at vi har haft vanskeligt ved at finde hinanden«.

»De praktiserende læger er naturligvis klar til at genoptage dialogen og forhandlingerne på et senere tidspunkt«, understreger Christian Freitag.

Lægerne vil fremover arbejde videre efter den gældende overenskomst fra 2014.

Praktiserende læger får i år lidt over 8 milliarder kroner fra regionerne.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce