Forhandlingerne om nye overenskomster for de praktiserende læger er brudt sammen.
Foto: NIELS HOUGAARD (arkivfoto)

Forhandlingerne om nye overenskomster for de praktiserende læger er brudt sammen.

Sundhed

Efter ti måneders forhandlinger: Styrket praktiserende læge skal på flere sygebesøg

De praktiserende læger har netop indgået ny overenskomstaftale med regionerne. Lægerne får flere penge, men skal også påtage sig større rolle i det nære sundhedsvæsen.

Sundhed

De fleste danskere med kronisk obstruktiv lungelidelse, kaldet rygerlunger, og type-2 diabetes skal snart behandles hos egen praktiserende læge, ikke på hospitalet.

Den praktiserende læge skal også i langt højere grad foretage kræftpatienternes kontroller og følge deres sygdomsforløb.

Lægen skal langt bedre følge op, når sårbare, gamle fru. Jensen er udskrevet fra hospitalet. Og så skal den praktiserende læge til at køre langt, langt flere sygebesøg og tilse syge danskere i borgerens eget hjem.

Efter ti måneders lange og tæt på konfliktfyldte overenskomstforhandlinger er Praktiserende Lægers Organisation og modparten Regionernes Lønnings- og Takstnævn i nat nået frem til en ny overenskomst.

Da forhandlingerne brød sammen før sommerferien, var det angiveligt lidt mere end 120 millioner kroner, der skilte parterne. Samt kravet om flere sygebesøg.

Det er nu løst ved hemmelige forhandlinger og ved at slå halv skade. Begge parter har flyttet sig på det økonomiske krav. 60 millioner kroner ekstra er nu tilført lægerne siden sammenbruddet.

Tæt på praktiserende læge vers. 2.0

Dermed tager de praktiserende læger et væsentligt skridt mod det, de selv til deres repræsentantskab tidligere på året kaldte 'Praktiserende Læger version 2.0'.

Lægerne skal placeres langt tættere på resten af sundhedsvæsenet, og de får med den nye overenskomst fastslået rollen som gatekeeper og bindeled mellem det regionale behandlingsvæsen på hospitalerne og den kommunale forebyggelse og genoptræning.

I en tid med konstant flere kronisk syge borgere og flere ældre nytter det ikke, at alle skal ind på de mere og mere specialiserede hospitaler.

»Aftalen skaber også bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet, fordi lægerne får en ny og styrket rolle med at følge op efter en hospitalsindlæggelse – blandt andet for kræftpatienter og for særligt sårbare borgere«, siger Anders Kühnau, forhandlingsleder for Danske Regioner og formand for RLTN i en pressemeddelelse.

Formand for Praktiserende Lægers Organisation er også godt tilfreds med overenskomstresultatet.

»Aftalen er et tydeligt tegn på, at læger og regioner er enige om vækst og udvikling i almen praksis. Det skaber et godt grundlag for rekruttering og lægedækning fremover. Den lægger i mine øjne nogle meget vigtige spor for de praktiserende lægers fremtid og dermed også for vores patienter. Vi påbegynder en omlægning, der skal ruste vores klinikker til en fremtid, hvor det nære sundhedsvæsen kommer til at spille en større rolle«, siger han.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) oplyser:

»Med denne aftale tager vi blandt andet de første vigtige skridt i retning af at få flyttet en del af behandlingen af kronikere ud fra sygehuset og tættere på borgerne. Vi har ikke bare brug for en velfungerende almen praksis – vi har også brug for en moderne og fremtidssikret almen praksis«, siger hun.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

660 millioner kroner over tre år

Over tre år får de praktiserende læger tilført 660 millioner kroner, så de blandt andet kan hyre mere støttepersonale til deres større rolle i det nære sundhedsvæsen.

Der indføres også et såkaldt differentieret basishonorar til fordel for læger i områder med enten lægemangel eller mere behandlingskrævende patienter. Det er lettere at være praktiserende læge i Gentofte end Glostrup - derfor skal en del af lægens aflønning også fremover afspejle det faktum.

I landets yderområder, hvor der er stor mangel på praktiserende læger, bliver det også muligt at etablere såkaldt delepraksis, hvor to eller flere læger deler en klinik, ligesom den praktiserende læge får lettere ved at ansætte læger under uddannelse i almen medicin, altså en læge, der er på vej til at være praktiserende læge.

PLO's medlemmer skal nu godkende overenskomstudkastet. Den vil - i fald den godkendes - træde i kraft ved årsskiftet og gælde tre år.

Praktiserende læger er i modsætning til hospitalslæger ikke lønmodtagere og ansatte, men selvstændigt erhvervsdrivende. Deres største, næsten eneste kunde, regionen, køber den praktiserende læges ydelser og leverer til gengæld kunderne.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce