Foto: Jens Dresling
Sundhed

BUPL og Socialdemokratiet: Der skal handles hurtigere, når der underrettes om børn i misbrugsfamilier

Det er ikke nok, at opfordre til i højere grad at underrette ved mistanke om børn i mistrivsel. Pædagogerne skal også opleve, at der handles på deres mistanker, siger BUPL og Socialdemokratiets Børneordfører.

Sundhed

Børn, der vokser op i familier med alkoholmisbrug, bliver dygtige til at skjule, hvordan livet udspiller sig derhjemme. Og derfor er det de voksne omkring dem, der har ansvaret for at gribe ind, sagde børne- og socialminister Mai Mercado lørdag til Politiken.

Udtalelsen kom som en reaktion på tal fra Sundhedsstyrelsen, der anslår, at 122.000 danske børn fra alle sociale lag bor i familier, hvor en af forældrene drikker for meget.

Underretning hjælper ingenting alene. Der skal ske mere og hurtigere handling, når der så bliver underrettet

Derfor skal særligt vuggestuer, børnehaver og dagplejer være bedre til at underrette, sagde ministeren, og påpegede, at netop institutionerne for de helt små underetter mindst i dag. Derfor vil hun også se på samarbejde mellem institutionerne og socialrådgivere og sundhedsplejersker.

Underretninger er ikke nok

Men der skal ske mere, når man underetter, mener Pernille Rosenkrantz-Theil, børne- og socialordfører for Socialdemokratiet.

»Vi er fuldstændig enige med ministeren i opfordringen til at underrette. Men underretning hjælper ingenting alene. Der skal ske mere og hurtigere handling, når der så bliver underrettet«, siger hun og understreger, at hun især gerne så et større fokus på familiebehandling, hvor man arbejder med hele familien og ikke kun den forælder, der har et misbrug.

Det er i dag mindre en to procent af familier med misbrug og hjemmeboende børn, der tilbydes familiebehandling, siger Pernille Rosenkrantz-Theil med reference til en undersøgelse fra Tuba, organisationen for børn og unge, hvis forældre er misbrugere.

Nogle steder i landet kan man være nødt til at vente i op til over et år på at få hjælp. Når man er klar til at få hjælp skal man kunne få den her og nu

»Der tages for let på de her underretninger i dag. En undersøgelse viste i foråret, at en tredjedel af de børn, der er vokset op i en familie med misbrug gerne ville have været fjernet fra deres forældre. Det er ikke ensbetydende med, at vi skal begynde at fjerne flere børn, men når en tredjedel kan sidde tilbage med den følelse, så tager vi ikke problemerne alvorligt nok«, siger socialdemokratiets børneordfører, der derudover kalder på en indsats mod de lang ventelister for at få hjælp.

»Nogle steder i landet kan man være nødt til at vente i op til over et år på at få hjælp. Når man er klar til at få hjælp skal man kunne få den her og nu«, siger hun.

Konsekvens og flere pædagoger

Hos pædagogernes fagforening BUPL, kalder man også på mere handling. Pædagogerne skal opleve, at deres underretninger har en effekt, hvis de skal gøre det mere, siger Elisa Bergmann, formand for BUPL.

»Vores egne undersøgelser viser, at 41 procent af pædagogerne oplever, at der ikke sker nok, når de underretter kommunen omkring et barn. Og kun i halvdelen af tilfældene får de at vide, hvad der videre skal ske efter en underretning«, siger formand for BUPL Elisa Bergmann, der mener, at kommune og institution i højere grad burde samarbejde omkring den enkelte familie.

Det kræver tid og overblik for at opdage mistrivsel, især hos de helt små børn, som ikke har et sprog endnu. Det kræver også, at man fra sin uddannelse ved, hvad man skal kigge efter. Med så lave normeringer og mange medarbejdere uden uddannelse er det en svær opgave at løfte

»Vi er glade for ministerens forslag om tværfagligt samarbejde med socialrådgiver og sundhedsplejersker. Det er pædagogerne i institutionen, der har en relation til børnene, så hvis man inddrager dem i indsatsen kan man arbejde meget mere helhedsorienteret med barnet og den familie, der har det svært«, siger Elisa Bergmann, som understreger, at et samarbejde med institutionens pædagoger kan aflaste familier inden problemerne vokser sig større.

For at kunne arbejde mest målrettet med børn i misbrugsfamilier, mener BUPLs formand, at man bør have familiepædagoger i institutionerne. Men helt overordnet er der behov for flere uddannede pædagoger i institutioner for at opdage, hvis børnene har det skidt derhjemme, siger hun.

»Det kræver tid og overblik for at opdage mistrivsel, især hos de helt små børn, som ikke har et sprog endnu. Det kræver også, at man fra sin uddannelse ved, hvad man skal kigge efter. Med så lave normeringer og mange medarbejdere uden uddannelse er det en svær opgave at løfte«.

Redaktionen anbefaler:

Annonce

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce