Foto: Emma Sejersen
Sundhed

Se hvordan det går: Dansk sundhed i et europæisk blik

35 europæiske lande, herunder EU-27, får af samarbejdsorganisationen OECD målt befolknings sundhed og sundhedsvæsen hvert år. 20 lande er vesteuropæiske og det er blandt dem, Danmark helst skal ligge godt.

Sundhed

Penge – vores sundhedsvæsen er ikke underfinansieret:

Kun 9 lande bruger flere penge per borger på sundhed end Danmark. Kun 6 lande bruger mere af bnp på sundhed og kun 5 lande har en større vækst i sundhedsudgifter målt på bnp.

Læger – andre lande har større mangel:

15 lande har flere praktiserende læger per 1000 borgere end Danmark. Men i syv vesteuropæiske lande har de færre familielægerne end i Danmark – eksempelvis i Belgien, Irland og Storbritannien. Men i 25 lande går borgerne oftere til praktiserende læge, end danskerne gør. Og så har lægerne i alle andre europæiske lande flere konsultationer per læge, undtagen Sverige, end de danske læger.

Hospitaler – vi bruger mange penge og ligger kort:

Danmark ligger nummer tre målet på udgifter til hospitalerne. Men kun i Sverige og Storbritannien har de færre hospitalssenge end i Danmark. Og kun i tre andre lande udskrives patienter fra hospitalerne så hurtigt som i Danmark.

Spædbørnsdød – få dør:

I 11 lande er spædbørnsdødeligheden lavere end i Danmark, men både i Tyskland, Holland, Frankrig og Belgien dør flere helt små børn.

Diabetes – mange har livsstilsygdom:

I 20 lande har færre borgere diabetes, type 1 og 2. Men i de vesteuropæiske lande Spanien, Tyskland, Cypern, Malta og Portugal har flere diabetes end i Danmark.

Alkohol – vi drikker ikke for mere end andre:

20 lande har et større alkoholindtag end i Danmark. Men i 15 lande drikker de mindre, eksempelvis Finland, Sverige, Grækenland, Schweitz og Norge.

Overvægt – vi er ikke mere overvægtige:

I 21 lande er der flere overvægtige end i Danmark, men eksempelvis færre svenskere, italienere, belgiere, nordmænd og østrigere er overvægtige.

Rygning – få ryger i dag:

I 27 lande ryger flere hver dag end i Danmark, herunder i alle de østeuropæiske lande. Men færre ryger i Storbritannien, Finland, Sverige, Norge og Island.

Hjertekar – vi klarer det rigtig godt:

Kun i fem lande dør færre af hjertekarsygdom, herunder Frankrig og Holland. I 10 lande dør færre dør flere af slagtilfælde/apopleksi. Men kun i Norge dør færre af en blodprop i hjertet 30 dage efter indlæggelse end i Danmark, ligesom ingen andre lande har så få, der dør senest 30 dage efter indlæggelse for slagtilfælde/apopleksi som i Danmark.

Lunger – vi ligger virkelig dårligt:

Kun Ungarn og Tyrkiet har flere, der dør af kronisk obstruktiv lungesygdom/kol end i Danmark. Og kun i fem andre lande dør flere af lungesygdomme – Grækenland, Portugal, Irland, Tyrkiet og Storbritannien.

Kræft – vi ligger virkelig dårligt:

Kun i Ungarn, Irland og Norge får flere en kræftsygdom. Og kun i Serbien, Ungarn, Kroatien, Slovakiet, Slovenien, Polen, Estland og Letland dør flere af kræft. Ser man på kvinder, så dør kun flere ungarske kvinder af kræft end i Danmark.

Kilde: OECD Health at a Glance Europe, 2018. Tal er opgjort per 100.000 eller relativt I forhold til de andre lande, så tallene er sammenlignelige.

Redaktionen anbefaler:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce