Forskere henviser til, at øget forbrug af antibiotika hos slagtesvin betyder, at forekomsten af resistente bakterier tilsvarende stiger - både hos dyr og de mennesker, der spiser kødet.
Foto: JACOB EHRBAHN

Forskere henviser til, at øget forbrug af antibiotika hos slagtesvin betyder, at forekomsten af resistente bakterier tilsvarende stiger - både hos dyr og de mennesker, der spiser kødet.

Forbrugerkemi

Forskere bekymrede over antibiotika i svin

Overforbrug fører til flere resistente bakterier og færre behandlingsmuligheder.

Forbrugerkemi

Bekymrende.

Sådan betegner danske forskere det stigende forbrug af antibiotika til især slagtesvin, som årets såkaldte Danmap rapport for 2009 har kortlagt.

»Det er et skred mod mindre behandlingsmuligheder«, siger seniorforsker Vibeke Frøkjær Jensen fra DTU Fødevareinstituttet.

Hun henviser til, at øget forbrug af antibiotika hos slagtesvin betyder, at forekomsten af resistente bakterier tilsvarende stiger - både hos dyr og de mennesker, der spiser kødet.

»Med for eksempel salmonella er vi allerede ovre i, at vi kun kan behandle mennesker med såkaldt kritisk vigtige antibiotika (for eksempel cefalosporiner og fluorkinoloner, red.)«, siger Vibeke Frøkjær Jensen.

»Årsagen er, at resistensniveauet nu er så højt over for de almindelige antibiotika, for eksempel pencilin«, siger Vibeke Frøkjær Jensen.

Brugen af såkaldt bredspektret antibiotika på de danske sygehuse er ligeledes steget, viser årets Danmap rapport, mens det samlede forbrug af antibiotika til mennesker dog er faldet svagt de seneste to år.

Fødevarestyrelsen har i 2010 igangsat en såkaldt »Guld-kort«-ordning til landmænd. Formålet er at knække den stigende antibiotikakurve.

De landsmænd og dyrlæger, som har det højeste antibiotikaforbrug, vil få »et gult kort«. Desuden er det besluttet at nedsætte et antibiotikaråd med deltagelse af relevante myndigheder og institutioner.

Selv om altså både en ordning med gult kort er indført herhjemme, og et antibiotikaråd er på vej, så peger forsker Vibeke Frøkjær Jensen på Holland som et godt eksempel.

»Politisk kan man sige herhjemme, at nu vil vi have antibiotikaforbruget ned på det halve, som man har gjort i Holland«, siger hun.

»Det er deres (Holland, red.) mål, fordi der er så meget resistent i deres fødevarer«.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden

Annonce