allergi. En person har fået en tatovering fjernet kirurgisk, fordi han reagerede allergisk på den efter mange år.
Foto: ASTRID DALUM

allergi. En person har fået en tatovering fjernet kirurgisk, fordi han reagerede allergisk på den efter mange år.

Sygdom

Test påviser kræftfremkaldende stoffer i tatoveringsfarver

Svensk kemikalieinspektion finder kræftstoffer i tatoveringsfarver trods forbud.

Sygdom

Trods nye og hårdere krav mod indhold af skadelige stoffer - herunder kræftfremkaldende - i tatovørernes farver, indeholder de stadig skadelige kemikalier.

Det viser en netop offentliggjort test (eksternt link) foretaget af den svenske Kemikalieinspektionen.

Testen kommer næsten samtidig med, at de danske myndigheder også har været i aktion for at komme den farlige praksis til livs.

Seks ud af 14 indeholder kræftstoffer

Den danske miljøstyrelse har undersøgt 65 af de mest anvendte farver, og resultatet her viser, at mange af dem er farlige for helbredet. 13 indeholdt så høje mængder af kræftfremkaldende stoffer, at de udgør en sundhedsrisiko, og derfor er de allerede forbudt.

LÆS ARTIKEL

For de resterende skal der sættes grænseværdier for nedbrydningsstoffer og urenheder, så de farver, som tatovørerne prikker ind under huden, er mere sikre.

I den svenske undersøgelse af 14 tatoveringsfarver viste 6 ud af 14 sig at indeholde kræftfremkaldende stoffer over grænseværdierne, og flere farver har alt for højt indhold af nikkel og andre tungmetaller, der også kan fremkalde livsvarig eksem.

»Det er overraskende, at de fortsat overskrider de anbefalede grænseværdier. Disse bliver snart lov i Sverige, og vi havde håbet, at branchen selv havde taget fat i problemet«, siger Annika Hagfjärd, der er inspektør i Kemikalieinspektionen til det svenske magasin testfakta.se

14 farver fra seks forskellige virksomheder blev tjekket på laboratoriet Intertek i Tyskland.

Otte af farverne indholdt aromatiske kulbrinter og syv af dem var over eller lige ved den grænseværdi, som EU har sat. Det værste tilfælde var farven Scream Ink - Pitch Black, som var tæt på at være 70 gange over grænsen.

Aromatiske kulbrinter er en kendt gruppe af stoffer som blandt andet findes i cigaretrøg, og kendt for at være skadelige og kræftfremkaldende«, siger Annika Hagfjärd til Testfakta.

Seks af farverne indholder også høje koncentrationer af forskellige tungmetaller som bly, nikkel, kobber og barium. De målte niveauer var i flere tilfælde et godt stykke over de anbefalede grænser.

»Nikkel må absolut ikke findes i tatoveringsfarver, da det er allergifremkaldende. Bly har også mange kendte skadelige virkninger. Hvordan bly påvirker kroppen, når det er en tatovering, er der ikke meget forskning om endnu, desværre. Men det er bedre at være på den sikre side«, siger Annika Hagfjärd.

En anden gruppe af stoffer, der ikke bør være i tatoveringsfarver, er aromatiske aminer, fordi de kan være både kræftfremkaldende, allergifremkaldende og kromosomforstyrrende.

Trods det fandt laboratoriet stofferne i en gul farve fra Electric Ink. Den samme farve indeholder tungmetallet kobber i en mængde 104 gange over grænseværdien.

FACEBOOK

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden