Sundhedsstyrelsen: Lægerne er nødt til at optræde i rumdragt

Myndighed beklager, at patienter med svine-MRSA føler sig stigmatiserede.

Sygdom

Når staldarbejdere og andre mennesker, der er smittet med den multiresistente svinebakterie MRSA CC398 bliver indlagt på landets hospitaler, går der en helt særlig procedure i gang.

Ved operation har personalet ekstra beskyttelsesudstyr - en slags rumdragt - på, og ved planlagte operationer sættes patienten helst på som den sidste på dagens program, så stuen kan gøres ekstra ren efter patienten. Under indlæggelsen får han eller hun en isoleret stue med eget toilet og bliver instrueret i ikke at bevæge sig rundt på hospitalet.

Faglært landmand Kenneth Sørensen, 33 år, var som følge af sit tidligere arbejde i en svinestald permanent smittebærer af bakterien gennem to år, og flere gange oplevede han på hospitalet at blive udsat for det værn, der sættes i værk, når en MRSA-smittet bliver indlagt.

»Jeg følte, at jeg blev behandlet som en med pest. Lægerne stod i rumdragt med visir, og ingen gav hånd til mig. Både min kæreste og jeg var forskrækkede over reaktionen fra hospitalspersonalet«, fortalte han tidligere i dag i en artikel i Politiken.

Men det kan ikke være anderledes, lyder meldingen fra Sundhedsstyrelsen.

»Vi tager det meget alvorligt med risikoen for stigmatisering og diskrimination. Patienter med MRSA har ret til at blive behandlet lige så hurtigt og godt som alle andre i det danske sundhedsvæsen, men sygehusene er nødt til at tage deres forholdsregler, så smitten ikke spredes«, siger Søren Brostrøm, som er chef for styrelsens afdeling for smitsomme sygdomme.

Beredskabet på hospitalerne virker

Han fortæller, at beredskabet på hospitalerne foreløbig virker så effektivt, at antallet af MRSA-infektioner, der opstår på sygehusene, er stagneret på et lavt niveau, mens antallet af smittede i samfundet generelt øges.

»Men det er klart, at vi er nervøse for, om vi fortsat kan værne hospitalerne mod smitten, når smittetrykket i samfundet stiger, og vi forventer, at det bliver en større og større udfordring at håndtere den type patienter i sundhedsvæsenet. Derfor er det ekstra nødvendigt, at hospitalspersonalet overholder procedurerne, så vi minimerer risikoen for at sprede bakterierne«, forklarer Søren Brostrøm.

Lægers usikkerhed kan gøre patienter bange

Professor på Rigshospitalet Gorm Greisen har som formand for Det Etiske Råds arbejdsgruppe om anvendelsen af antibiotika beskæftiget sig indgående med problemet omkring stigmatisering og diskrimination af mennesker med multiresistente bakterier. Han anerkender, at det naturligvis er nødvendigt at tage forholdsregler på hospitalerne for at undgå, at den multiresistente bakterie breder sig i et miljø, hvor den kan være dødelig for andre indlagte, der i forvejen er syge og svagelige.

»Men når det er sagt, så er det vigtigt, at sygehuspersonalet er bevidst om risikoen for at stigmatisere og diskriminere de mennesker, der kommer ind og har svine-MRSA. Som sundhedspersonale er det vigtigt ikke at overdrive foranstaltningerne. Gør kun det nødvendige«, opfordrer han.

»Læger og sygeplejersker skal vide på rygraden, hvordan de håndterer de her patienter, så de ikke udsætter de stakkels mennesker for diskrimination, der ikke er fagligt begrundet. Svenske studier viser, at alene personalets usikkerhed kan virke meget ubehagelig og angstprovokerende på MRSA-smittebærere«, forklarer Gorm Greisen.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden