Unge har aldrig følt sig dårligere

Unge er blevet mere stressede, deprimerede og utilfredse. Det perfekte er blevet det nye normale, og det presser især pigerne.

Sygdom

»Der er få lyspunkter«.

Sådan lyder konklusionen i en ny stor rapport, der for første gang kortlægger den samlede udvikling i unges mentale trivsel over de sidste 20 år.

»Det går den forkerte vej. Visse steder rigtig meget dårligere. For eksempel er dobbelt så mange unge kvinder stressede i dag som for bare ti år siden. Det er ret høje tal«, siger professor Pernille Due fra Statens Institut for Folkesundhed og Vidensråd for Forebyggelse, som står bag rapporten, der offentliggøres i dag.

Svær aldersgruppe

Begge køn er mere stressede, deprimerede og mindre tilfredse med livet.

Værst er det gået for pigerne, hvor andelen, der ofte føler sig stressede, er steget fra 14 procent i 2005 til nu 26. I dag rapporterer kun hver fjerde pige om høj livstilfredshed mod hver tredje i 2002. Hos teenagepiger er selvmordsforsøg fordoblet siden 1994. Desuden er 27 procent af pigerne ofte kede af det mod kun 11 procent drenge.

Og ét psykisk problem kommer sjældent alene. Stress hænger eksempelvis sammen med depression. Og deprimerede unge har to til tre gange større risiko for depressioner senere i livet.

»Det er en aldersgruppe, hvor psykiske problemer er særlig problematiske. Mange af de unge bærer de psykiske problemer med sig senere i livet«, forklarer professor i socialmedicin Finn Diderichsen fra Københavns Universitet.

Målestok for succes har flyttet sig

Rapporten afdækker ikke årsager til mistrivslen, men eksperter peger på voksende krav især til piger.

»Pigerne føler et større pres for at få den rigtige uddannelse, det rigtige job og hurtigt få etableret det rigtige familieliv. Og de skal fremstå attråværdige«, siger ungdomsforsker ved Aarhus Universitet Jens Christian Nielsen.

»Det perfekte er blevet det nye normale. Hvis ikke det er perfekt, er det unormalt«, siger forskningsleder Niels Ulrik Sørensen fra Center for Ungdomsforskning.

Men at de unge selv føler, at de mistrives, betyder ikke nødvendigvis, at de klarer hverdagen dårligere. De har bare urealistiske forventninger, mener professor i børns mentale trivsel Carsten Obel, Aarhus Universitet.

»I virkeligheden har nutidens børn det bedre end nogensinde. Men en stor gruppe med mange ressourcer er måske blevet overbeskyttet. De føler, at de mistrives, når de møder en verden, hvor de ikke altid er i centrum. Deres robusthed er svækket af deres måde at se verden på«, siger han og efterlyser større fokus på sociale kompetencer og fællesskab frem for individuelle præstationer.

Professor Bjørn Holstein fra Statens Institut for Folkesundhed advarer dog mod at tage for let på mistrivslen:

»Det kan få ret vidtgående konsekvenser. Så får vi en masse nye voksne, som ikke er fuldt funktionsdygtige. Som har svært ved at klare en uddannelse, et job eller et parforhold«.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden

Annonce