Forslag. SF vil have en tidligere indsats for at hjælpe spiseforstyrrede på finansloven.
Foto: THOMAS BORBERG

Forslag. SF vil have en tidligere indsats for at hjælpe spiseforstyrrede på finansloven.

Sygdom

SF vil have unge med spiseforstyrrelser på finansloven

Spiseforstyrrede får alt for sent hjælp, mener SF. S ser positivt på ny indsats.

Sygdom

I Danmark lever cirka 75.000 mennesker med en spiseforstyrrelse, og de har alt for ringe adgang til hjælp. Det mener SF, som vil arbejde for at få en tidligere indsats for unge spiseforstyrrede på finansloven, når forhandlingerne går i gang om kort tid.

»Som det er i dag, så skal man være så syg, at man direkte skal indlægges på en psykiatrisk afdeling for at få behandling for sin spiseforstyrrelse. Der er ikke noget tilbud til dem, der endnu ikke er så syge, at de har brug for en seng«, forklarer sundhedsordfører Özlem Cekic (SF) om baggrunden for forslaget.

Konkret går det ud på, at SF vil afsætte 25 millioner kroner til at oprette fem ambulante teams - et i hver region - der skal tage sig af unge med spiseforstyrrelser.

Teamet skal være tværfagligt med både psykologer, psykiatere og for eksempel sygeplejersker, diætister og socialrådgivere tilknyttet.

Både unge, forældre og praktiserende læger skal kunne trække på teamets kompetencer, og det ambulante team skal oprettes af regionen og regionens kommuner i et fælles, forpligtende samarbejde.

»I dag er der en rigtig stor gruppe, der slet ikke får hjælp, fordi kommunen ikke har specialister ansat og fordi, de endnu ikke er syge nok af deres spiseforstyrrelse til at få hjælp via regionens behandlingstilbud på hospitalerne. Eller også har hospitalerne så lange ventelister, at de unge bare bliver mere og mere syge, mens de venter«, forklarer Özlem Cekic (SF).

»Det kan ikke være rigtigt, at anorektikere skal have udviklet hår på kroppen og have et BMI så lavt, at der er risiko for, at deres hjerte går i stå, før de kan få hjælp i Danmark«, slår hun fast.

Adgang til psykologhjælp

Udover 25 millioner kroner til fem ambulante teams foreslår SF, at der skal afsættes yderligere 50 millioner kroner til at udvide mulighederne for psykologhjælp til ikke-psykotiske unge under 18 år. I dag er der ingen mulighed for at få tilskud til psykolog, hvis man har en spiseforstyrrelse - hverken for børn, unge eller voksne.

»Vi håber, at den samlede indsats kan være med til at forebygge, at mennesker bliver så syge af en spiseforstyrrelse, at de må indlægges. Vi må slå til og hjælpe dem inden«, mener Özlem Cekic (SF).

»Og når første skridt er taget med at hjælpe de unge, kan vi forhåbentlig senere åbne op for, at også voksne med spiseforstyrrelser kan få mere og bedre hjælp, end de gør i dag - for eksempel ved at få ret til psykologkonsultationer«.

Hos regeringspartiet Socialdemokraterne er sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen (S) umiddelbart begejstret for SF’s forslag.

»Børn og unges mentale trivsel er noget, vi tager meget alvorligt, så vi hilser SF’s ønske velkomment, og jeg håber på, at vi kan få strikket en rød finanslov sammen. Tanken om de udgående, tværfaglige teams er helt rigtig, og det glæder mig, at SF vil kæmpe for at få penge til sådan en indsats for spiseforstyrrede. Det er rigtig, rigtig fornuftigt at lægge op til et forpligtende samarbejde mellem regioner og kommuner«, mener Flemming Møller Mortensen (S).

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Spiseforstyrret: Hurtig hjælp er afgørende

Helt aktuelt er vejrværten Anja Fonseca netop stået frem og har fortalt offentligheden om, hvordan hun gennem 17 år led af alvorlig bulimi med op til otte daglige ædeorgier med efterfølgende opkastninger.

Anja Fonseca glæder sig over, at SF nu har fokus på spiseforstyrrelser.

»Al ekstra hjælp til mennesker med spiseforstyrrelser lyder godt. Ud fra mine egne oplevelser, så er det en styrke ved forslaget, hvis de her ambulante teams kan agere hurtigt. Jeg oplevede det selv som meget frustrerende, da jeg første gang rakte ud efter hjælp som 27-årig, at der gik flere måneder, før der var plads til mig på det behandlingssted, jeg blev henvist til«, siger hun.

»Hvis sådan et team kan gå ind og støtte med det samme, når personen henvender sig, vil det være en stor fordel. For det er jo lige i det øjeblik, han eller hun for alvor er motiveret, og det har helt sikkert kostet stor overvindelse at bede om hjælp«, pointerer Anja Fonseca, som også hæfter sig ved, at SF lægger op til, at familien i høj grad skal inddrages og rådgives, når de ambulante teams yder støtte.

»Jeg ved, at min eks-mand følte sig meget rådvild og i tvivl om, hvordan han skulle håndtere min sygdom. Det er oplagt, at de pårørende også skal have hjælp til, hvordan de forholder sig«, siger Anja Fonseca, hvis sygdom begyndte, da hun var 16-17 år og først for to et halvt år siden stoppede hun efter lang tids kamp mod bulimien med at kaste op.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Landsforening håber på nybrud

Generalsekretær Steen Andersen i Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade, LMS, bakker også op om SF’s forslag, som han finder højst relevant.

»Samarbejdet mellem kommuner og regioner fungerer slet ikke i dag, så det er rigtig godt at lave faste regler for samarbejdet. Alt for mange mennesker med spiseforstyrrelser havner i et ingenmandsland, hvor der ikke er nogen hjælp, fordi hverken kommunerne eller regionerne tager ansvar for dem«, påpeger Steen Andersen, der også er enig i SF’s udmelding om, at man skal være alt for syg, før man kan få behandling i Danmark.

»Hvis SF kommer igennem med deres forslag om ambulante teams og psykologhjælp til unge under 18 år med spiseforstyrrelser, kan det forhåbentlig åbne op for, at alle med spiseforstyrrelser får ret til psykolog. Det er ikke rimeligt, at folk med andre psykiske lidelser som depression eller angst godt kan få hjælp, mens mennesker med spiseforstyrrelser ikke kan«, mener Steen Andersen.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce