mindfulness. »Siden jeg fik konstateret kræft for ni år siden, har jeg haft adskillige tilbagefald, men denne gang har jeg har ikke været så bange og ked af det, som jeg plejer, og jeg tænker, at det måske alligevel er mindfulness, der har hjulpet mig«, fortæller den 59-årige kræftpatient Lillian Weedsgaard .
Foto: MARTIN LEHMANN

mindfulness. »Siden jeg fik konstateret kræft for ni år siden, har jeg haft adskillige tilbagefald, men denne gang har jeg har ikke været så bange og ked af det, som jeg plejer, og jeg tænker, at det måske alligevel er mindfulness, der har hjulpet mig«, fortæller den 59-årige kræftpatient Lillian Weedsgaard .

Sygdom

Træning i nærvær hjælper kræftpatienter

Systematisk meditation og yoga hjælper kræftpatienter af med angst og depression.

Sygdom

En stor dansk analyse dokumenterer nu, at systematisk træning i mindfulness, som er en særlig måde at være opmærksom på, kan hjælpe kræftpatienter med at håndtere angst og depression.

Nyttig viden eftersom omkring 35-40 procent af alle kræftpatienter og dermed langt flere end i de brede befolkning lider af alvorlige symptomer på stress, angst og depression.

»Der er tale om en signifikant forbedring. Blandt dem, der har været på kursus i mindfulness-baseret terapi og lært bl.a. meditation og simple yogaøvelser, får næsten dobbelt så mange det bedre end i kontrolgrupper med patienter, der ikke træner«, fastslår psykolog og ph.d.-studerende Jacob Piet, Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Dobbelt så mange får det bedre

Det er en såkaldt meta-analyse baseret på 22 uafhængige internationale undersøgelser af terapiformens effekt på kræftpatienter, som gør forskerteamet fra Aarhus Universitet, Kræftens Bekæmpelse og Aarhus Universitetshospital i stand til at beskrive den gennemsnitlige virkning af behandlingen.

»Behandlingens effekt svarer til, at næsten dobbelt så mange i behandlingsgruppen får det bedre sammenlignet med kontrolgruppen, og vi kan dermed med vægt fastslå, at metoden virker og er et relevant tilbud, i særdeleshed for kræftpatienter, der tumler med psykiske vanskeligheder«, siger professor dr. med. Bobby Zachariae fra Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi ved Aarhus Universitetshospital og Psykologisk Institut.

LÆS ARTIKEL

Perspektivet er vidtrækkende set i lyset af, at op til hver anden kræftpatient inden for det første år efter diagnosen viser tegn på svær depression, ligesom der blandt overlevere er et stort behov for effektiv behandling af angst og depression.

»Depression er den af alle lidelser, som medfører det største tab af livskvalitet. Desuden peger undersøgelsen på, at depression kan forlænge kræftpatienters hospitalsophold og øge deres dødelighed. Alt dette understreger, at der er et enormt behov for en effektiv behandlingsform over for de psykologiske symptomer«, siger projektets førstemand Jacob Piet.

At metoden både er relativ billig og let at sætte i værk, gør efter hans vurdering konklusionen ekstra interessant og en kende kontroversielt:

»Resultaterne af den psykologiske behandlingsform er efterhånden så sikre, at vi nu kan gå ind og sige, at vi har et reelt alternativ eller supplement til den nuværende standardbehandling mod angst og depression blandt patienter med fysiske sygdomme, nemlig antidepressiv medicin, som kan have bivirkninger«, siger Jacob Piet og tilføjer, at undersøgelser desuden peger på, at patienter foretrækker effektive psykologiske behandlinger frem for medicin.

Resultatet, som er offentliggjort i prestigefyldte Journal of Consulting and Clinical Psychology, skaber for første gang overblik over effekten af den psykologiske behandlingsform i forhold til kræftramte. Data fra over 1.400 kræftpatienter dokumenterer, at der ikke er tale om antagelser eller tilfældigheder, når udøvere fortæller, at de har fået det bedre.

Udgangspunktet har i alle tilfælde været mindfulness-baseret terapi i grupper. Deltagerne har typisk modtaget otte gange to timers undervisning og en opfordring til at øve sig cirka 45 minutter hver dag.

Ifølge psykolog og ph.d.-studerende Hanne Würtzen fra Kræftens Bekæmpelse efterlyser mange kræftramte metoder, så de også selv kan gøre en indsats for at få det bedre.

»Mindfulness giver dem en mulighed for at handle og tage aktivt hånd om deres sygdomsforløb«, siger hun.

Effekten i form af færre symptomer på angst og depression opstår ifølge forskerne, når vi udvikler vores evne til at være bevidst nærværende uden at kritisere og dømme det, vi lægger mærke til hos os selv og omgivelserne.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce