Overbelastning. Forsker Susanne Nemholdt Rosing oplever at mange har for lidt kendskab til tinnitus blandt børn og unge.
Foto: Tor Birk Trads

Overbelastning. Forsker Susanne Nemholdt Rosing oplever at mange har for lidt kendskab til tinnitus blandt børn og unge.

Sygdom

Høreforsker: Pas på dine unge ører – ellers får du brug for høreapparatet tidligere

Tinnitus er almindeligt blandt ældre, men støj er så udbredt, at mange børn nu også hører hyleriet. Det kan være starten på hørenedsættelse. Og et høreapparat tidligere i livet.

Sygdom

Når vi har presset kroppens muskler ved kapløb eller en masse mavebøjninger, oplever vi smerter efterfølgende.

Vi ved, at vores ømme muskler er tegn på overbelastning. Og vi ved, at musklerne skal skånes en periode, så der ikke opstår egentlige skader.

Men mange ved ikke, at tinnitus eller øresusen er tegn på samme fysiske overbelastning, bare af øret.

Det siger Susanne Nemholt Rosing, Institut for Folkesundhedsforskning på Syddansk Universitet, der torsdag forsvarede sin ph.d.-afhandling om tinnitus og lydoverfølsomhed hos børn mellem 11 og 16 år.

Børnene i min undersøgelse troede, at lyden inde i deres hoved var helt normal

»Børnene i min undersøgelse troede, at lyden inde i deres hoved var helt normal. De vidste ikke, at det er vores høresystems måde at sige ’hov, hov, kammerat, du har nu belastet ørerne så meget, at du har brug for en seriøs lydpause’«, siger Susanne Nemholt Rosing.

Det er ellers det signal, som en tinnitus eller pludselig opstået generende ringen for ørerne sender til dig, og som du skal forstå, påpeger forskeren.

»Det forstod børnene bare ikke. De vidste slet ikke, hvad tonen var for noget, eller hvorfor de fik den hylende tone i hovedet. Mange syntes heller ikke, det var generende, det var bare noget normalt for dem«, siger hun.

Høretelefoner og larm overalt

En kortvarig tinnitus, der kommer spontant, når du forlader diskoteket eller tager høretelefonerne af ørerne, er ikke farligt eller problematisk i sig selv. Det er bare kroppens signal om, at ørerne er blevet overbelastet og har brug for fred. Efter kort tid vil hyletonen normalt være forsvundet.

Kronisk tinnitus derimod, der opstår af sig selv eller udløses af støj, varer fra mange minutter til timer og kommer flere gange om ugen, kan være udtryk for en egentlig høreskade. Det kan så skyldes mange ting, herunder livet i et alt for støjfyldt miljø, som en læge skal undersøge og behandle om muligt.

Støjudløst tinnitus kan i værste fald blive permanent, så du resten af livet vil have en ringen i for ørerne, og det kan medføre en egentlig hørenedsættelse.

»Vi, herunder rigtig mange børn og unge, cykler jo dagligt i trafikken med musik i ørerne, som vi så må skrue helt op for, så vi kan høre noget. I en larmende bus ser du ofte unge sidde med høretelefoner på. Og i skolerne har de opstillet de her trafiklys, hvor rød-gul-grøn-farver indikerer lydniveauet, men hvor ingen jo tager sig af, at de konstant er gule eller røde. Så vi lever alle i dag i utrolig støjfyldte miljøer. Det belaster vores ører og hørelse«, siger Susanne Nemholt Rosing.

Tinnitus kan også være tegn på skjult høreskade, og hvis børn rammes af høretab på grund af støj, de er omgivet af fra en tidlig alder, vil flere få høreskader senere i livet, vurderer forskere.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

»Tinnitus er en indikator på hørenedsættelse. I dag er man i gennemsnit 70 år, når man får det første høreapparat. Fortsætter den megen støj, kan jeg frygte, at disse børn skal have høreapparat i en tidligere alder, end deres bedsteforældre fik«, siger hun.

Vi lever alle i dag i utrolig støjfyldte miljøer. Det belaster vores ører og hørelse

Susanne Nemholt Rosing ønsker handling i form af kampagner og oplysning, så flere voksne såvel som børn værner om deres ører, ligesom forældre, skoler og det øvrige samfund arbejder hen imod støjmiljøer, der ikke giver høreskader.

Undersøgelser blandt voksne har tidligere vist, at 10-15 procent generes af tinnitus. 1 ud af 100 har reduceret livskvalitet på grund af øresusen.

»Vi kan nok ikke sælge budskabet alene til børnene, når konsekvenserne af deres støjinducerede tinnitus først giver dem hørenedsættelse og et høreapparat om 20-30-40 år. Men det er altså synd, at vi alle, også børn og unge, skader det organ, der gør, at vi kan høre vores omverden«, siger hun.

Stress kan også udløse tinnitus

Der er også sammenhæng mellem stress og tinnitus. Mange mennesker med stress hører konstant en ringen for ørerne, der er med til at forværre deres stresstilstand.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

»De fleste børn i vores undersøgelse oplevede ikke selv deres støjfremkaldte tinnitus som et problem. Men måske den også er et tegn på, at de har en indre uro og stresstilstand. Hvad betyder det her så, når de kommer i gymnasiet, på universitetet og ud på arbejdsmarkedet, hvor de vil opleve et øget pres. Vil tinnitus, som vi nu har målt hos en stor gruppe af disse børn, så bonne ud som stress? Er det et forvarsel om, at de er presset? Det skal vi holde øje med!«.

Hørelse og lyd hænger nemlig direkte sammen med menneskets følelsessystem. Vi reagerer på lyde – fra en alarmering ved eksplosion og til følelsesmæssige forandringer, eksempelvis når vi hører musik, siger hun:

»Lyd og vores oplevelse af lyde hænger direkte sammen med, hvordan vi har det. Tinnitus er derfor for nogle mennesker enormt generende og invaliderende. De værst plagede patienter har det forfærdeligt og isolerer sig med deres konstante summen i hovedet. I min undersøgelse var 8 ud af de 500 undersøgte børn virkelig plaget af tinnitus og var egentlig behandlingskrævende. De havde bare aldrig talt med noget om deres voldsomt generende lyde, fordi de troede, at alle havde sådanne lyde i hovedet. Det siger mig, at vi skal passe bedre på vores børns hørelse«.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce