Eksperter: FE’s omdømme led næppe skade af Grevils lækage

De sidste vidner i sagen mod Berlingske-journalister vurderede, at offentliggørelsen af hemmelige rapporter ikke har skadet FE.

Danmark

Visse statsministercitater fra sager, der nyder stor politisk bevågenhed, har det med at dukke op på senere tidspunkter. Og ligesom Poul Schlüters udtalelse i Tamilsagen om, »at der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet«, siden har klistret til ham, synes Anders Fogh Rasmussens sikkerhedspolitiske vurdering:

»Irak har masseødelæggelsesvåben. Det er ikke noget, vi blot tror, vi ved det«, også på vej til at antage langtidsholdbarhed.

Udtalelsen faldt 21. marts 2003 – samme dag, som regeringen og DF vedtog, at Danmark skulle gå ind i Irakkrigen – og den er gentagne gange i denne uge blevet citeret i Københavns Byret.

De sidste vidner Her er de to Berlingske-journalister Michael Bjerre og Jesper Larsen og deres ansvarshavende redaktør, Niels Lunde, tiltalt for at have bragt »statens sikkerhed« i fare ved i februar-marts 2004 at publicere artikler baseret på hemmelige trusselsvurderinger fra 2002/03 udarbejdet af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). Papirerne fik de af FE-agent Frank Grevil.

Hensynet til staten

Sagen handler om balancen mellem hensynet til statens sikkerhed og hensynet til ytringsfrihed.

Ved fredagens retsmøde førte forsvaret de sidste fire af sine i alt ti vidner – mod anklagemyndighedens kun to vidner: FE-chef Jørn Olesen og dennes daværende stedfortrædende pressetalsmand Niels Juel.

FE-chefen forklarede onsdag, at han opfattede Berlingskes artikler – som han var orienteret om ville komme, men ikke prøvede at stoppe med fogedforbud el. lign. – som »mere petroleum på bålet« i en situation, hvor både den danske og den internationale politiske debat om tilstedeværelse af »masseødelæggelsesvåben« i Irak allerede var godt hed.

At trusselsvurderingerne – som i vid udstrækning var baseret på afklassificerede, udenlandske efterretningsrapporter – slap ud, var i sig selv beklageligt. Men den største skade for FE skete ubetinget, da Berlingske videregav dem – og dermed for øjnene af alle samarbejdspartnerne i kredsen af vestlige efterretningstjenester »udstillede FE som en tjeneste, der ikke kan holde på en hemmelighed«, sagde Olesen. Og tilføjede, at sådanne lækager i det hemmelige miljø kan være stærkt tillidssvækkende.

Åbenbar almeninteresse
De tre bladfolk erkender, at de har viderebragt hemmelige oplysninger. De erklærer sig imidlertid ikke-skyldige, fordi de mener, at de har handlet ud fra en paragraf i straffeloven, der taler om hensynet til »åbenbar almeninteresse«. Og da FE i en af rapporterne, der stammer fra slutningen af 2002 og begyndelsen af 2003, skrev, at man ikke havde »sikre oplysninger« om masseødelæggelsesvåben i Irak, mente journalisterne, at denne oplysning var vital for, at danskerne i 2004 – i bakspejlet – kunne vurdere beslutningen om at føre Danmark i krig.

Forsvarets vidner, heriblandt repræsentanter for internationale journalist- og udgiverorganisationer, har ugen igennem advaret mod at dømme de tre Berlingske-journalister. De har bare opfyldt deres forpligtelse som vagthund i forhold til det til enhver tid siddende magtapparat, og en dom kan sætte en meget uheldig udvikling i gang, har et af hovedargumenterne været.

Blandt fredagens vidner var historikeren og terroreksperten Lars Erslev Andersen, Syddansk Universitet, og professor i international politik ved Københavns Universitet, Ole Wæver.

De pointerede begge, at Berlingske-artiklerne var væsentlige for den offentlige debat og fandt det næppe sandsynligt, at FE’s internationale samarbejdsrelationer kan antages at have lidt skade .

»I eksempelvis USA har man også oplevet lækager – uden at det i øvrigt har ført til retsforfølgelse af journalister«, sagde Lars Erslev Andersen. Og tilføjede, at den danske beslutning om at gå ind i Irakkrigen ikke kan ses løsrevet fra den forudgående diskussion om masseødelæggelsesvåben: »I 2003 hørte vi jo regeringen sige, at den vidste, at de var der«.

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden