Foto: DALSGAARD MIRIAM
Danmark

Dom mod journalister om en uge

Anklagemyndigheden forlanger fire måneders fængsel til to journalister fra Berlingske Tidende og deres chefredaktør.

Danmark

Anklagemyndigheden forlangte i dag, at to journalister fra Berlingske Tidende og deres chefredaktør Niels Lunde, skal dømmes til fire måneder i fængsel.

Michael Bjerre, Jesper Larsen og Niels Lunde er anklaget for at viderebringe Forsvarets Efterretningstjenestes (FE) fortrolige trusselsvurderinger fra Irak i en række artikler.

I dag gav anklager og forsvarere deres afsluttende procedurer, før retten afsiger dom i sagen på mandag.

Samme straf som Grevil Daværende ansat i FE, Frank Grevil, fik fire måneders fængsel, for at videregive de fortrolige FE-rapporter med trusselsvurderinger til journalisterne fra Berlingske Tidende.

Ifølge anklager, Michael Jørgensen, bør journalisterne og chefredaktør Niels Lunde have samme straf.

»Frank Grevil fik fire måneders fængsel for at lække fortrolige oplysninger, så det må være udgangspunktet for straffen til journalisterne og chefredaktøren. Så er det op til retten at vurdere om de skal straffes strengere eller mildere end Grevil«, sagde han.

Forsvarer Henrik Dahl var helt uenig.

»Anklageren forlanger, at de tiltalte skal i fængsel for at udføre deres arbejde. De har blot formidlet nye oplysninger som nærmest ikke kan være mere væsentlige«, sagde han.

»Hvis ikke de bliver frikendt, så vil det vil stride mod en klar praksis i den vestlige verden om, at journalister ikke straffes for at videregive oplysninger«.

Anklager: Informations-hæleri
Men ifølge anklageren er det lige så ulovligt for journalister at videreformidle fortrolige oplysninger, som det var for Grevil at give oplysningerne til journalisterne.

»Det, som retten skal tage stilling til, er om videreudnyttelse af en kriminel handling - en form for hæleri - kan være straffrit. Kan en objektiv strafbar handling pludselig være straffri, fordi hæleren påberåber sig andre forhold end den oprindelige gerningsmand?«, sagde han, idet han henviste til forsvarernes argument om, at pressen har status som en fjerde statsmagt, der skal formidle væsentlige oplysninger til samfundet.

Forsvarer: Almen interesse
Forsvarerne mener derimod ikke, at journalisterne er ansvarlige for Grevils tavshedsbrud.

Det var derimod deres pligt at skrive artiklerne, fordi grundlaget for Danmarks involvering i Irak-krigen var af almen interesse for befolkningen.

»Journalisterne er ikke ansat i Forsvarets Efterretningstjeneste. De har ikke tavshedspligt, men er netop ansat til at videreformidle væsentlige oplysninger. Og det er svært at forestille sig nogen historier, der i højere grad er af almen interesse«, sagde Henrik Dahl.

Samtidig argumenterede han for, at anklagemyndigheden slet ikke har bevist i løbet af retssagen, at Berlingske Tidende har sat Danmarks sikkerhed på spil ved at trykke artiklerne.

»Der var ingen skadesvirkning. Ingen agenter, ingen koder eller operationelle metoder er blevet afsløret«, sagde han.

Skelsættende sag

Den anden forsvarer i sagen, Tyge Trier, afsluttede proceduren ved at sige, at det efter hans mening er en skelsættende sag for dansk presse:

»Det her er en unik og principiel sag. Jeg har arbejdet 15 år med journalister, men jeg har aldrig oplevet en lignende opbakning nationalt og internationalt til Bjerre og Larsens arbejde, som de sådan set bare har passet«.

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden