Få avisen leveret hele julen: 15 aviser for kun 199 kr.

Hvis børnene ikke holder sig på den rigtige side af loven kan det koste boligen for en hel familie.
Foto: RASMUS BAANER

Hvis børnene ikke holder sig på den rigtige side af loven kan det koste boligen for en hel familie.

Danmark

Kriminelle børn kan koste boligen

Boligforeninger må gerne smide lejere med kriminelle børn ud af deres lejligheder, har Vestre Landsret bestemt i en principiel dom.

Danmark

Brabrand Boligforenings forsøg på ved rettens hjælp at smide familier med kriminelle børn ud af deres lejligheder lykkedes.

Vestre Landsret i Viborg har bestemt, at to familier skal fraflytte deres lejligheder senest den 31. december, fordi deres børn er dømt for grov kriminalitet i Gellerup-området.

Det drejer sig om principielle civile ankesager, hvor indvandrerfamilier i Gellerup-området er den ene part og boligforeningen den anden.

En af sagerne drejer sig om en enlig mor til syv børn. Hun blev i april i Boligretten dømt til udsmidning fra sin lejlighed, men ankede afgørelsen - men altså forgæves.

Kriminalitet var for grov Allerede den 1. september 2004 opsagde boligforeningen lejemålet for de to familier, men de protesterede til fogedretten, der afviste at behandle sagerne.

Siden blev opsigelserne af familierne med kriminelle børn indbragt for boligretten i Århus. I det ene tilfælde fik familien ret, i det andet fik boligforeningen ret.

Nu har landsretten afgjort, at boligforeningen i begge tilfælde var berettiget til at opsige lejemålene. Landsretten mener, at kriminaliteten har været af en sådan grovhed og begået så tæt på lejernes bolig og over for andre beboere i afdelingen, tæt på boligblokkene og stisystemer, at betingelserne for ophævelse af lejemålet var opfyldt.

Otte røverier

De to familier, der nu af retten er dømt til fraflytning, har hver en søn på 15 år, som er dømt for tilsammen otte røverier og for den enes vedkommende ti andre kriminelle forhold, inden han fyldte 15 år.

Det er tre år siden, Brabrand Boligforening startede den hårde linje mod familier med kriminelle børn. I breve til lejerne blev de advaret om, at de kunne få deres lejemål opsagt med henvisning til de kriminelle handlinger begået i området.

Indvandrerrådgivningen i Århus opfordrede dengang boligforeningen til at opgive hele sagen, fordi den ifølge rådgivningen var et ideologisk korstog mod bestemte grupper.

ritzau

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce