Forening håber, at forskelsbehandling af enlige adoptionsforældre standser efter manneskets-advarsel.
Foto: JENS DRESLING

Forening håber, at forskelsbehandling af enlige adoptionsforældre standser efter manneskets-advarsel.

Danmark

Menneskerets-advarsel glæder adoptionsforening

Hos Adoption og Samfund håber næstformand Paul Jeppesen, at menneskerets-instituttets advarsel mod at forskelsbehandle enlige forældre og ene-adoptanter får politikerne til at besinde sig.

Danmark

»Den danske regering har en meget dårlig sag«.

Det vurderer Paul Jeppesen, der er næstformand i Adoption og Samfund. Efter at Institut for Menneskerettigheder har vurderet, at de danske regler om støtte til enlige forældre kan være en overtrædelse af menneskerettighederne håber organisationen nu, at lovene ændres.

Instituttet mener, at Danmark overtræder internationale regler om forskelsbehandling, når enlige forældre kan få et særligt børnetilskud - hvis barnet vel at mærke ikke er adopteret. Er det tilfældet, så smækkes pengekassen i over for ene-adoptanten.

Danmark på vej mod international domstol »Det er vi meget glade for. Nu har vi et meget håndfast bevis på at man - som der står - kan dømme Danmark for krænkelser af menneskeretten i den her sag«, mener Paul Jeppesen.

En ene-adoptant har indbragt sagen for menneskeretsdomstolen, men afgørelsen fra den kan blive overhalet, hvis det danske folketing vedtager et forslag fra oppositionen, der vil ligestille de enlige forældre - uanset barnets oprindelse.

Dom delte Højesteret
Familieminister Carina Christensen (K) har i forbindelse med svaret fra Institut for Menneskerettigheder peget på, at Højesteret i en dom har afgjort, at den danske forskelsbehandling er lovlig.

»Det betragter vi som en naturlig refleksreaktion«, siger Paul Jeppesen, der lægger vægt på, at Højesteret var delt på midten i afgørelsen, som to ud af fem dommere var uenige i.

»Det her understreger, at Højesteret var ude på tynd is. Der var stor forståelse for, at det kunne være et brud på menneskerettighederne«, siger næstformanden fra adoptionsforeningen.

Kan standse adoptioner til danskere

Han advarer samtidig mod konsekvenserne af at holde fast i den nuværende forskelsbehandling af enlige forældre og ene-adoptanter.

»Det vil få helt uoverskuelige konsekvenser for Danmark på adoptionsområdet og kan føre til, at nogle lande standser adoptionsformidlingen hertil. I forvejen er vi i kikkerten på grund af den her sag. Det bekymrer os meget«, forklarer Jeppesen.

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce