Foto: FRANDSEN FINN
Danmark

Danmark risikerer dom i sag om eneadoptanter

Danmark risikerer at blive dømt, hvis sagen om ene-adoptanter - der ikke som andre eneforsørgere kan få et særligt børnetilskud - ender for menneskerettighedsdomstolen. Det vurderer Institut for Menneskerettigheder.

Danmark

Det kan være en overtrædelse af menneskerettighederne, at der gøres forskel på ene-adoptanter og andre enlige forældre.

Folketinget måtte i dag afbryde behandlingen af en lov, der skulle ligestille enlige, der adopterer, med andre ene-forældre.

Loven skulle have været behandlet i folketingssalen, men den blev sendt tilbage til socialudvalget, fordi de mulige menneskerets-overtrædelser kan ændre begrundelserne for at stemme ja eller nej til forslaget.

Danske regler kan være ulovlige Det skete, fordi det kom frem, at Institut for Menneskerettigheder vurderer, at den nuværende forskelsbehandling krænker menneskerettighederne.

»Jeg synes, det er forbløffende«, finder de radikales Lone Dybkjær, der havde rejst spørgsmålet om den mulige menneskeretskrænkelse over for familieminister Carina Christensen (K).

Lov-arbejde måtte standses
Svaret kom, netop som Folketinget i dag skulle behandle et forslag om at ligestille ene-adoptanter med andre enlige forældre.

Her var der udsigt til et spinkelt flertal fra regeringspartierne og Dansk Folkeparti mod ligestillingen, selv om enkelte borgerlige politikere har bedyret, at de vil stemme for at give ene-adoptanter samme rettigheder som andre enlige forældre.

Sår tvivl om dom fra Højesteret
Vurderingen fra menneskerettighedsinstituttet strider mod den dom, som Højesteret nåede frem til i efteråret, hvor den konkluderede, at ene-adoptanter ikke er berettigede til det særlige børnetilskud, som andre enlige forældre kan få.

Ifølge loven har ene-adoptanter været forberedt på deres situation, men det samme kan efter instituttets vurdering siges om kvinder, der får børn uden at kende barnets far. Og de er berettigede til det særlige tilskud.

FN: Der må ikke forskelsbehandles

Instituttet peger på, at FN-konventioner forudsætter, at beskyttelsen af og bistand til børn og unge gives »uden nogen forskelsbehandling på grund af herkomst eller andre forhold«.

Rettigheder skal gennemføres »uden forskelsbehandling i henseende til blandt andet fødsel eller anden stilling«, fastslår FN-konventionerne.

Det strider mod de danske regler, der netop skelner mellem enlige forældre og den måde, de har fået børnene på, vurderer menneskeretseksperterne på instituttet.

Folketingets socialudvalg ventes på tirsdag at skulle genoptage forslaget om at ligestille ene-adoptanter med andre enlige forældre.

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce