De danske spillere jublede lettede efter sejren over Japan.   Foto: Ole Kjær

De danske spillere jublede lettede efter sejren over Japan. Foto: Ole Kjær

Danmark

Eneadoptanter må se langt efter særtilskud

Et flertal i Folketinget har besluttet, at eneadoptanter fortsat ikke kan få det særlige børnetilskud, som andre enlige forældre har ret til.

Danmark

Et flertal i Folketinget siger nej til ligestilling for eneadoptanter.

Det sker på trods af, at Det danske Institut for Menneskerettigheder i sidste uge meddelte politikerne, at de gældende bestemmelser om ydelser af det særlige børnetilskud ikke er i overensstemmelse med FN's konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder.

Det er også instituttets vurdering, at en konkret afgørelse ved Menneskerettighedsdomstolen vil resultere i en dom, der fastslår krænkelse af Menneskerettighederne.

Håber fornuften råder Foreningen Adoption & Samfund finder det helt uforståeligt, at et Folketingsflertal opretholder den åbenlyse overtrædelse af menneskerettighederne.

»Vi håber, at fornuften vil råde, og politikerne ændrer mening. Vi fortsætter det politiske arbejde for at få rettet op på den ulighed, som loven er«, siger formand for foreningen Michael Paaske.

Foreningen har møde med familieminister Carina Christensen (K) 11. juni, og her vil sagen blive taget op.

Anket til Menneskerettighedsdomstol

I november 2006 stadfæstede Højesteret, at eneadoptanter ikke har ret til det særlige børnetilskud med dommerstemmerne 3-2. Det skete i en sag anlagt af eneadoptanten Inge Hansen på vegne af sin datter.

Inge Hansen har nu anket Højesterets afgørelse til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

»Stemmefordelingen i Højesterets afgørelse viser tydeligt, at den nuværende lovgivning selv i Højesteret mødes med alvorlig tvivl. Når nu alt tyder på, at Danmark bliver dømt for overtrædelse af menneskerettigheder, må regeringspartierne og Dansk Folkeparti rette op på denne diskrimination«, siger Michael Paaske.

I Danmark har børn ret til forsørgelse fra to forældre.

Hvis et barn kun har en forsøger, tildeles det automatisk et særligt børnetilskud. Det gælder børn, hvis ene forælder er død, børn, hvis far er ukendt, og det gælder også for børn, der er skabt ved kunstig befrugtning med en anonym sæddonor. De eneste børn med kun én forsøger, der ikke har ret til tilskuddet, er adopterede børn af enlige forældre.

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce