Forskere smækker med døren efter Nyborg-sag

To medlemmer forlader Udvalget Vedrørende Videnskabelig Uredelighed efter Helmuth Nyborg-sagen. Udvalgets formand forstår medlemmernes kritik.

Danmark

Egentlig skulle de være seks, plus en formand, når medlemmerne samles i Videnskabsministeriets Udvalget Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU).

Men nu er de kun fire.

Professor Jens Mammen, psykologisk Institut ved ÅAarhus Universitet, har trukket sig, og han har fået følgeskab af professor Lise Togeby fra universitetets Institut for Statskundskab.

Det er udvalgets behandling af den nu pensionerede århusianske hjerneforsker Helmuth Nyborgs arbejde, der har fået de to til at trække sig.

I juli måned undgik Nyborg at få det altødelæggende stempel »videnskabelig uredelig« på sig efter UVVU’s behandling af sagen, og Aarhus Universitet måtte mildne kritikken af forskerens arbejde.

Utilfreds med rammer »Nyborg-afgørelsen, og især tolkningen af den, viser de store problemer, der er med rammerne for UVVU’s arbejde. Groft sagt kan udvalget kun tage stilling til egentlig snyd med videnskabeligt arbejde. Altså, om der er tale om plagiat/afskrift, eller om der er tale om forfalskede data. UVVU kan ikke tage stilling til hverken den videnskabelige kvalitet, eller om arbejdet er lavet i overensstemmelse med god videnskabelig skik. Det forhindrer de nye, snævre rammer for arbejdet«, siger Lise Togeby, der ikke behandlede sagen på grund af inhabilitet.

Det betyder ifølge Lise Togeby, at udvalget reelt ikke kan gøre det, det er skabt til, nemlig at vise, at der bliver holdt øje med kvaliteten af dansk forskning.

Formand forstår kritik

Formanden for UVVU, landsdommer Poul Lodberg, der er udpeget af videnskabsminister Helge Sander (V), tager de to medlemmers farvel til efterretning:

»Jeg har forståelse for kritikken fra Lise Togeby. Der er stramme betingelser for udvalgets arbejde, men man skal også huske, at en afgørelse om videnskabelig uredelighed er en alvorlig sag, der kan knække folk. Men der er nogen sandhed i Lise Togebys kritik, og det kan godt være, at man på sigt må lave reglerne om. Jeg har i første omgang henvendt mig til ministeriet for at høre, om der på denne baggrund var grund til at gøre noget. Men ministeriet har ladet forstå, at det er for tidligt at gå ind og vurdere grundlaget for vores arbejde«, siger han.

Videnskabsministeren selv vil ikke kommentere medlemsflugten eller formandens overvejelser, men oplyser, at UVVU’s rolle indgår i de politiske forhandlinger om forskningsrådsloven.

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce