Forældre dømt for mishandling

Årelang mishandling af to børn fører til opsigtsvækkende dom til forældrene. Begge er idømt otte måneders betinget fængsel.

Danmark

Et forældrepar fra Århus er ved retten i Århus idømt otte måneders betinget fængsel for gennem fire år at have mishandlet deres egne to børn, som i dag er 11 og 8 år.

Domsmandsretten fandt det bevist, at de årelange overgreb på børnene med spark og slag har været systematiske, og at der er tale om egentlig mishandling.

Overgrebene har fundet sted fra omkring 2004 til 2007, hvor børnene blev tvangsfjernet.

Retten lagde vægt på videoafhøring
Dommen er opsigtvækkende og formentlig historisk, da forældrene dømmes på trods af, at der ikke er fundet større fysiske skader eller mén hos børnene.

Til gengæld har retten lagt stor vægt på en videoafhøring af børnene, hvor de fortæller om gentagne fysiske overgreb.

Den nu otteårige pige har på videoen, som har været vist i retten, fortalt, at hun fik bank hver dag - undtagen onsdag, hvor hun skulle til hundetræning. Drengen har desuden fortalt, hvordan hans far engang løftede ham op og kastede ham ned i gulvet, så han følte, at hans ryg knækkede, og at han dårligt kunne gå længe efter.

Børnenes udsagn støttes af vidneudsagn

Under retssagen har ægteparrets forsvarere forsøgt at rejse stor tvivl om værdien af børnenes vidneudsagn mod forældrene.

Retsformanden, Poul Holm, understregede derfor, at netop børnenes udsagn under videoafhøringerne er indgået med stor vægt i afgørelsen.

»De har uafhængigt af hinanden afgivet meget samstemmende forklaringer, som i høj grad styrker børnenes troværdighed. Pigens forklaring er trods hendes unge alder detaljeret og meget overbevisende. Vi mener ikke, at børnene har forsøgt at dramatisere eller, at de har haft den ringeste lyst til ved deres forklaring at belaste deres forældre«, sagde Poul Holm i retten.

Børnenes udsagn støttes ifølge dommen af en række vidneudsagn fra naboer, lærere og pædagoger på det børnehjem, hvor børnene blev anbragt.

Begge forældre ankede dommen på stedet. Anklagemyndigheden, som krævede mindst to års ubetinget fængsel, vil overveje, om straffens længde skal ankes.

ritzau

Redaktionen anbefaler:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce