Få avisen leveret hele julen: 15 aviser for kun 199 kr.

»Sådan nogle særlove er en uorden, hvor man kommer til at behandle forskellige grupper forskelligt«, siger Anders Fogh Rasmussen.
Foto: JENS DRESLING

»Sådan nogle særlove er en uorden, hvor man kommer til at behandle forskellige grupper forskelligt«, siger Anders Fogh Rasmussen.

Danmark

Fogh: Ingen særlov for irakiske asylansøgere

Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) understreger, at de afviste irakiske asylansøgere skal sendes ud af Danmark, så snart muligheden byder sig.

Danmark

En særlov, der giver opholdstilladelse til de cirka 600 afviste irakiske asylansøgere, kommer ikke på tale.

Det slog statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) fast på sit ugentlige pressemøde.

»Sådan nogle særlove er en uorden, hvor man kommer til at behandle forskellige grupper forskelligt«, siger Anders Fogh Rasmussen.

Regeringen har ikke indflydelse på asyl
Statsministeren afviser den kritik, der senest er kommet frem i et åbent brev fra 29 kendte danskere, som ikke mener, at Danmark kan være sig selv bekendt i behandlingen af de afviste irakiske asylansøgere.

»Det er ikke regeringen, der træffer beslutning om, hvem der kan få asyl. Sagerne bliver behandlet i et uafhængigt nævn, hvor der sidder en dommer for bordenden. Og hvor man efter alle retsstatens principper afgør sagerne ud fra en konkret vurdering af, om den pågældende asylansøger opfylder betingelserne for at få asyl og dermed ophold i Danmark«, siger Anders Fogh Rasmussen.

Ikke en retsstat værdig
Han hæfter sig ved, at regeringen har taget initiativer til at forbedre forholdene for de afviste irakiske asylansøgere, der befinder sig i Danmark. Og han mener, at det ville være forskelsbehandling, hvis man gav irakerne opholdstilladelse.

»Alternativet (til at sende dem hjem, red.) ville være, at man siger, at bare folk har opholdt sig længe nok i Danmark, så får de et retskrav på at blive her. Det ville da ikke være en retsstat værdig. Fordi så ville vi jo ikke behandle lige tilfælde på en ensartet måde. Jeg ved godt, at det her er utroligt svært. Men vi er altså nødt til at sige, at det ikke er regeringen, der bestemmer, hvem der skal have asyl her i landet. Det er et uafhængigt nævn. Og når det nævn har truffet beslutning, så retter vi os efter det«, siger Anders Fogh.

Strid med irakiske myndigheder
Men det kan blive svært at sende irakerne tilbage. Til dagbladet Information afviser udenrigsministeren for den nordlige irakiske region, Falah Mustafa Bakir, at de er i forhandlinger med de danske myndigheder om tvangsmæssig hjemsendelse af de afviste asylansøgere.

Den melding har den danske statsminister dog noget svært ved at forstå.

»Der foregår i øjeblikket forhandlinger med myndighederne i det nordlige Irak. Jeg kan af gode grunde ikke udtale mig om indholdet af de forhandlinger. Men jeg håber selvfølgelig, at vi får skabt mulighed for at kunne sende en række asylansøgere tilbage til de dele af Irak, hvor der er roligt. Så er der andre steder i Irak, hvor det er mere problematisk. Og det er svært at udtale sig om på nuværende tidspunkt. Vi håber selvfølgelig på sådanne fremskridt i situationen i Irak, så det gradvist bliver muligt for dem, der har fået afvist asyl i Danmark, at de kan vende tilbage«, siger Anders Fogh Rasmussen.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce