Dokumentation: Det står der i Gaza-erklæringen

Læs et uddrag af Gaza-erklæringen fra islamisk konference i Istanbul.

Danmark

»Vi bekræfter, at den sejr, som Allah opnåede med hjælp fra vore brødre mujahedinerne (hellige krigere, red.), vores stædige og urokkelige slægtninge i Gaza, i sandhed blev opnået gennem Hans tjenester og hjælp – ophøjet er Han! Sejren blev også opnået gennem fuldbyrdelsen af den religiøse forpligtelse til jihad i Hans navn. Dette bekræfter Hans ord – almægtig er Han«.

»Vi bekræfter i fuld overbevisning, at det såkaldte Arabiske Fredsinitiativ er et beviseligt forræderi mod Den Islamiske Nation og den Palæstinensiske sag, og at det er et åbenlyst forræderi mod det palæstinensiske folk. Fredsinitiativet sigter mod at kriminalisere modstanden mod den zionistiske besættelse for bestandig gennem en de facto anerkendelse af besættelsen, såvel som fratagelsen af flygtningenes ret til at vende tilbage til deres hjem og deres ejendomme«.

»Den Islamiske Nation er forpligtet til at betragte alle, der er forbundet med det zionistiske væsen – det være sig lande, institutioner eller individer – som værende en stor bestanddel af dette væsens forbrydelser og brutalitet. Indstillingen til disse er den samme, som den er mod det grådige væsen selv«.

»Den Islamiske Nation er forpligtet til at betragte udenlandske krigsskibe i muslimsk farvand, der ønsker at kontrollere grænserne og forhindre våbensmugling til Gaza, som en krigserklæring, en ny besættelse, en syndefuld aggression og en klar overtrædelse af Nationens suverænitet. Disse krigsskibe skal afvises og bekæmpes med alle midler og på enhver måde«.

Oversættelse: Muslim World News/ udland@pol.dk

Redaktionen anbefaler:

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden