Landsretsdommene kan skabe en »asocial og usolidarisk præcedens«, mener Indvandrerrådgivningen. Børnene på billedet har ikke noget med boligsagen at gøre.
Foto: Pelle Rink

Landsretsdommene kan skabe en »asocial og usolidarisk præcedens«, mener Indvandrerrådgivningen. Børnene på billedet har ikke noget med boligsagen at gøre.

Danmark

Lejere anker dom om udsmidning

Det kan ende i højesteret, når Indvandrerrådgivningen i Århus vil forsøge at anke domme om boligforeningers ret til at smide lejere med kriminelle børn ud.

Danmark

Vestre Landsret har i to domme bestemt, at boligen kan ryge, hvis lejeres børn begår kriminalitet.

Men dommene er forkerte, og de vil blive forsøgt anket til Højesteret.

Det mener Indvandrerrådgivningen i Århus, der har støttet de nu udsmidnigsdømte lejere med juridisk bistand.

Kontorleder Leif Randeris kalder det et spørgsmål om retssikkerhed:

»I dommen fra Vestre Landsret har man sat væsentlige dele af lejeloven ud af kraft, blandt andet at man ikke kan opsiges, når det påklagede er rettet«, skriver han i en pressemeddelelse.

Begik grov kriminalitet

Landsretten bestemte, at to familier skal fraflytte deres lejligheder senest 31. december, fordi deres børn er dømt for grov kriminalitet i Gellerup-området.

Det drejer sig om principielle civile ankesager, hvor indvandrerfamilier i Gellerup-området er den ene part og Brabrand Boligforening den anden.

Landsretten bestemte, at kriminaliteten var af en sådan grovhed og begået så tæt på lejernes bolig og over for andre beboere i afdelingen, tæt på boligblokkene og stisystemer, at betingelserne for ophævelse af lejemålet var opfyldt.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce