Visualisering af Industriens Hus, som det kan komme til at se ud, hvis borgerrepræsentanterne på Rådhuset giver grønt lys for det omstridte forslag.
Foto: Dansk Industri

Visualisering af Industriens Hus, som det kan komme til at se ud, hvis borgerrepræsentanterne på Rådhuset giver grønt lys for det omstridte forslag.

Danmark

Skarp kritik af Industriens Hus-udvidelse

I dag afgør borgerrepræsentationen om Industriens Hus på Rådhuspladsen skal udvides væsentligt. Planerne bekymrer mange.

Danmark

For stort. For dominerende. For skæmmende. For højt.

Kritikken af planerne om at udvide Industriens Hus på hjørnet af Rådhuspladsen og Vesterbrogade er skarp.

I dag beslutter medlemmerne af Københavns Borgerrepræsentation, om brancheorganisationen skal have lov at udvide den eksisterende bygning væsentligt og blandt andet tilføje flere etager, samtidigt med at huset pakkes ind i glas.

Protester er strømmet ind Imidlertid har flere organisationer og enkeltpersoner advaret kraftigt mod det omfattende byggeri, der skal skaffe flere kontorkvadratmetre til Dansk Industri i hjertet af København.

Hvad er din mening om projektet?

Blandt kritikerne er Kulturarvsstyrelsen, Tivoli, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur og Københavns Bymuseum.

Også en lang række privatpersoner har taget afstand fra byggeplanerne.

Tivoli frygter massiv udbygning
Tivoli tager for eksempel afstand fra byggeriet, der vil bryde med de hidtidige intentioner om at omgivelserne ikke skal 'trænge sig på' i forhold til den gamle eventyrhave.

I dag tager Industriens Hus hensyn til sin verdensberømte nabo, men det hensyn opgives, når en huset udvides og forhøjes.

Tivoli har forsøgt at råbe rådhuspolitikerne op og peget på, at det ødelægger skalaforholdene mellem forlystelsesparken og omgivelserne.

Kulturarvsstyrelsen advarer
Kulturarvsstyrelsen maner til omtanke:

»Rådhuspladsen er en af de meget vigtige pladser i København«, mener den.

»En glasbygning kan i denne sammenhæng på en uheldig måde komme til at opleves som et fremmedelement. Hertil kommer, at bygningen bliver så voluminøs, at selve Rådhusets dominans bliver formindsket«, advarer styrelsen.

ARKITEKTURANMELDELSE:»Det er et utilgiveligt indgreb i Rådhuspladsens rum«

Københavns Bymuseum finder flere dele af den startredegørelse, som er en del af beslutningsgrundlaget, »direkte misvisende« og betegner en række elementer i byggeplanerne som problematiske.

Bymuseum undrer sig

For eksempel undrer museet sig over, at bygningens lukkede indgangsparti ifølge redegørelserne skulle bidrage til bylivet, når bygningen bliver udvidet ud mod Rådhuspladsen og Vesterbrogade.

»Hvordan en indskrænkning af pladsen til fordel for en foyer kan være en større markering og en større del af Rådhuspladsen har museet svært ved at forestille sig«, konstaterer Københavns Bymuseum i sin indsigelse.

Kritik af billeder Museumsinspektørerne frygter, at bygningen vil skæmme byens rådhus og skævvride Rådhuspladsen, fordi den nye bygning »vil være markant højere end resten af bygningerne«.

Samtidigt er de utilfredse med, at kommunens og Dansk Industris billeder af det planlagte byggeri er utydelige eller ikke-eksisterende.

Skygger for Tivoli og Rådhuspladsen
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur betegner udbygningsplanerne som decideret ødelæggende for Tivoli på grund af den foreslåede bygnings højde, størrelse, lys og reflekserne fra glasfacaden.

LÆSERDEBAT:»Udvidelsen vil være som en gøgeunge« .

Samtidigt vil ejendommen gøre rådhuset til skamme og overskygge Rådhuspladsen, konstaterer foreningen og opfordrer lokalpolitikerne i København til at afvise projektet.

Vil tårne over Pantomimeteatret
Interessegruppen Tivolis Venner - der arbejder for at bevare Tivolis særpræg - beskriver de visuelle resultater af at smække op til tre ekstra etager på bygningen.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

»Bag Pantomimeteatret vil det otte etager og 31 meter høje nybyggeri hæve sig op«, forudser gruppen, der efterlyser en bedre og mere hensynsfuld nabo til den gamle have.

Som 30'ernes pavilloner
Københavns Kommunes teknik- og miljøforvaltning, der ledes af den radikale Klaus Bondam, afviser i sin redegørelse om frygten for nybyggeriets indvirken på omgivelserne til borgerrepræsentanterne væsentlige dele af kritikken.

»Det ny volumen på Industriens Hus vurderes ikke at ville påvirke rådhuset nævneværdigt«, hedder det. Forvaltningen sammenligner bygningen med de lette glashuse og pavilloner, der kendetegner Tivolis arkitektur fra 1920'erne og 1930'erne.

Tivolislottet gemmes af vejen
Flere af indsigelserne udtrykker bekymring for facaden ud mod Rådhuspladsen, der vil komme til at dække for det pittoreske Tivolislottet, der tidligere husede voksmuseet.

»Tivolislottet får en mindre betydende rolle i gadebilledet, hvilket ikke vurderes som et væsentligt tab«, fastslår teknik- og miljøforvaltningen.

Farvel til hensyn over for Tivoli

Hvad angår ændringen af bygningen, der i sin tid blev bygget, så den generede Tivoli og havens gæster mindst muligt, så vil den være synlig både sommer og vinter fra haven.

»Dette er et bevidst skifte«, fastslår forvaltningen i sin skrivelse til borgerrepræsentanterne, som nu skal afgøre, om Dansk Industri skal have lov at gennemføre den omfattende ombygning af ejendommen.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce