Der bliver mobbet i hver 12. virksomhed. Mobbeofre kræver nu af beskæftigelsesministeren, at mobning bliver anerkendt som arbejdskade.
Foto: FINN FRANDSEN

Der bliver mobbet i hver 12. virksomhed. Mobbeofre kræver nu af beskæftigelsesministeren, at mobning bliver anerkendt som arbejdskade.

Danmark

Mobbeofre kræver erstatning af minister

En ny forening af voksne, der er blevet mobbet, går til beskæftigelsesministeren for at få anerkendt mobning som arbejdsskade.

Danmark

Medlemmerne af foreningen Voksenmobning Nej Tak! føler sig så trængte, at de vil have anerkendt følgevirkningerne af mobning som arbejdsskade, der kan udløse økonomisk erstatning.

Der bliver mobbet i hver 12. virksomhed, og nye undersøgelser viser, at det især er kolleger, der mobber hinanden. Men følgevirkningerne af mobning er ikke anerkendt som arbejdsskade, selvom flere undersøgelser viser, at der både er fysiske og psykiske konsekvenser for dem, der bliver udsat for mobning på arbejdet.

Det har fået en ny forening, der hedder Voksenmobning Nej Tak!, til at tage sagen op med beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen.

Mobning skal anerkendes »Vi ville drøfte med ministeren, at Arbejdsskadestyrelsen ikke vil anerkende voksenmobning som noget, der udløser arbejdsskadeerstatning, på trods af, at styrelsen anerkender, at der er skadevirkninger ved mobning«, siger formand for foreningen, Gitte Strandgaard.

Gitte Strandgaard var udsat for systematisk mobning gennem to år, da hun arbejdede som hospitalspædagog. Hun oplevede flere episoder, hvor ledere gjorde grin med hende offentligt.

»Vi sidder til en stor konference, og den uddannelsesansvarlige sygeplejerske sidder og griner sarkastisk af mig, selvom jeg prøver at være faglig«, siger hun

Udsat for mobning gennem to år
Episoder som denne oplevede hun gennem to år og sygemeldte sig til sidst efter utallige forsøg på at prøve at få en dialog i gang med ledelsen om mobningen. Nu er hun blevet fyret.

Gitte Strandgaard har lægeerklæring på, at hun lider af posttraumatisk stress, fik en svær depression efter mobberiet og har forhøjet blodtryk. Og hun får mange henvendelser fra andre mobbeofre, der lider af samme symptomer, men ikke får nogen hjælp.

Ministeren skal handle

Derfor vil Voksenmobning Nej Tak! have Claus Hjort Frederiksen til at handle og give erstatning til dem, der er udsat for mobning.

Gitte Strandgaard ved endnu ikke, om der kommer noget konkret ud af mødet med ministeren.

»Han lyttede interesseret til os, men sagde også, at det er Arbejdsskadestyrelsen, der vurderer, hvad der skal på listen over arbejdsskader, og at der endnu ikke er nogen medicinsk dokumentation for følgevirkningerne af mobning«, siger hun.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø forsker lige nu i hvilke konsekvenser, det har for voksnes helbred, at de er blevet mobbet.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce