Foto: Hougaard Niels
Danmark

Berygtet fængsel på Politigården genåbnes

Danmark

Politigårdens Fængsel i København, der tidligere var almindeligt kendt som det mest umenneskelige fængsel i Danmark, skal nu sættes i stand og genåbnes midlertidigt af hensyn til frygten for ballade under Danmarks EU-formandskab.

Hertil kommer, at der skal indrettes midlertidige fængselspladser i Statsfængslet i Vridsløselille og Anstalten ved Herstedvester samt i Nyborg Statsfængsel.

Det fremgår af et aktstykke, som offentliggøres mandag, når Folketingets Finansudvalg modtager ansøgningen fra Justitsministeriet.

Regningen på 33,2 millioner kroner kommer oven i den forventede samlede topmøderegning på godt en milliard kroner.

Fangerokade mellem fængsler
Indretningen af midlertidige celler går forud for en større fangerokade mellem de danske fængsler.

Eventuelle varetægtsfængslede aktivister fra topmøderne skal ikke bures inde i de nyindrettede midlertidige celler. I stedet skal 150 fanger flyttes fra Danmarks største fængsel, Vestre Fængsel.

Løsningen vækker vrede hos fangerne i Vestre Fængsel.

»Fangerne går helt amok, når de hører det her. Der er jo ingen som helst faciliteter i Politigårdens Fængsel. Hvorfor skal vi rette os efter noget som helst, når vi nu får en ekstra straf uanset, hvordan vi opfører os. Vi råder fangerne til at lade være med at samarbejde med Kriminalforsorgen i denne sag«, siger udlændingetalsmand Volkert Broersen.

Forundret KRIM-formand
Formanden for den kriminalpolitiske forening KRIM, advokat Claus Bonnez, er forundret.

»Før i tiden talte vi aldrig om internationale konventioner, når det gjaldt det danske fængselsvæsen. De kunne bruges i forbindelse med u-landene. Nu ser vi, at vi dårligt kan overholde dem«, siger Claus Bonnez.

Hel fløj til aktivister
Fangerne fra Vestre Fængsel skal midlertidigt overføres til de nye midlertidige pladser i topmødeperioden. På den måde kommer en hel fløj i Vestre Fængsel til at stå klar og tom til eventuelle varetægtsfængslede aktivister.

Planen om midlertidigt at bruge Politigårdens Fængsel til overnatninger er kontroversiel på grund af fængslets historie.

Mishandling i politifængsel gav Amnesty-påtegning
I begyndelsen af 1990'erne medførte mishandlingen af Babading Fatty i det lille fængsel, at Danmark i flere år havde en fast plads i Amnesty Internationals sorte bog over lande, der torturerer fanger.

Det var denne sag og de utidssvarende forhold i fængslet, der førte til, at kriminalforsorgen i 1993 besluttede, at fængslet med de 30 celler ikke måtte bruges til overnattende fanger.

Siden er det i stedet blevet brugt til at huse arrestanter, der samme dag skal fremstilles i dommervagten.

Under rockerkrigen i 1997 foreslog et udvalg under kriminalforsorgen at bruge det lille fængsel til at huse rockere, fordi de angreb mindre bevogtede arresthuse med maskingeværer og granater.

Men kriminalforsorgen besluttede, at fængslet stadig ikke skulle kunne bruges til overnatning.

Gammeldags fængsel uden opholdsrum
Fængslet er bygget i gammeldags stil og har ingen opholdsrum.

Her har arrestanter altid siddet alene i hver sin celle med en daglige gårdtur på taget i den lille indhegnede 'lagkagesnitte'. Justitsministeriet har bedt om 3,5 millioner kroner til ombygning af Politigården.

Badefaciliteterne skal have en kærlig hånd, men der bliver ikke adgang til værksteder eller fælleslokaler, oplyser kriminalforsorgen.

»Vi sætter Politigårdens Fængsel i stand, så det bliver lidt bedre at være der, men godt bliver det aldrig. Til korte perioder i akutte tilfælde vurderer vi dog, at vi godt kan bruge det«, siger vicedirektør Ole Hansen.

Der er samtidig afsat 16 millioner kroner til at opføre 100 midlertidige celler i containere/pavilloner inden for murene i fængslerne Herstedvester og Vridsløselille.

»Vi har ikke fået et startsignal, så det er et spørgsmål, om det kan nås«, siger fængselsinspektør Erik Taylor fra Anstalten ved Herstedvester.

Fængselsinspektør Troels Bloch fra Vridsløselille er mere fortrøstningsfuld.

»Kriminalforsorgen arbejder på højtryk, og vi håber, at vi kan nå det. Det bliver snært - meget snært - men det skal jo lykkes«, siger Troels Bloch.

Læs mere

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce