Ingen løfter om Barsebäck-lukning

Danmark

Det var småt med konkrete nyheder - men til gengæld var tonen venlig og samarbejdsvillig, da miljø- og energiminister Svend Auken (S) og hans svenske kollega, erhvervsminister Björn Rosengren, onsdag i København drøftede mulighederne for at få lukket atomkraftværket Barsebäck i 2003.

Det er stadig den svenske regerings »ambition« at lukke det omstridte værk inden udgangen af 2003.

Det bekræftede Rosengren, og det er glædeligt, fordi der har været rejst tvivl om beslutningen, konstaterede Svend Auken, da de to ministre holdt et fælles pressemøde.

»Det har været et godt og udbytterigt møde, og vi har fået bekræftet, hvad der er den svenske regerings holdning på området. Vi har et stærkt ønske om, at det lykkes, men vi kan ikke blande os. Det er den svenske rigsdag og regering, der skal træffe beslutningen«, sagde Svend Auken.

Øget energisamarbejde
De to lande vil nu udbygge energisamarbejdet, så Danmark kan træde til, hvis Sverige efter en lukning skulle komme til at mangle strøm i spidsbelastningsperioder.

Samarbejdet skal omfatte forsyningssikkerhed, udvikling af el- og gasmarkederne omkring Østersøen, et fælles marked for vedvarende energi og forsøg med handel med drivhusgasser som kultveilte (CO2), der menes at ødelægge Jordens klimabalance.

Det fremgår af en pressemeddelelse, som de to ministre formulerede efter deres samtale.

Samtidig tjente ministermødet ifølge Svend Auken til at få fjernet en udbredt misforståelse i Sverige:

At al dansk strøm er 'smudsig', fordi den fremstilles på svinende kulkraftværker. Det har været et hyppigt brugt argument i Sverige for at forlænge Barsebäck-værkets levetid.

- Det argument eksisterer ikke længere. Der kommer aldrig mere "snavset el" til Sverige, for vi har ændret politikken. De forurenende kulkraftværker er lukket, og det er ren el fra vedvarende energikilder, vi sender til svenskerne. I 2003 vil 30 procent af den danske elproduktion komme fra vedvarende energi som vind og biomasse«, sagde Svend Auken.

Danmark har lukket gamle kulfyrede kraftværker med en samlet kapacitet på 2250 MW - eller næsten fire gange så meget som kapaciteten på den tilbageværende Barsebäck-reaktor 2.

Björn Rosengren fandt det værdifuldt at mødes med Svend Auken, og han roste de senere års radikale omstilling af energiproduktionen i Danmark.

»Energiforsyningen er blevet moderniseret på imponerende vis.

Men jeg vil godt minde om, at jeg er den første svenske minister, som har nedlagt en kernekraftreaktor (Barsebäck 1, red.) - og det var ingen let sag. Det er vor ambition at lukke Barsebäck i 2003, men det er koblet til visse vilkår. Vi har stadig tunge industrier i Sverige, som er meget afhængige af gode energikilder«, sagde erhvervsministeren. Det hedder i den svenske rigsdags beslutning, at Barsebäck ikke må lukkes, før der er erstatningsstrøm nok. Samtidig må løsningen ikke føre til øget CO2-udslip.

Men Energimyndigheten i Sverige har netop udsendt helt nye beregninger, som viser, at en lukning af reaktoren vil påvirke det svenske CO2-udslip ganske marginalt. Den svenske elsektors CO2-udslip vil kun stige med 0,2 procent ved brug af andre energiformer.

Mens de to ministre holdt møde, demonstrerede et par håndfulde aktivister på Højbro Plads uden for Miljø- og Energiministeriet mod det fejlplacerede svenske atomkraftværk 20 kilometer borte.

Arrangørerne i den ny græsrodsbevægelse Barsebäck-offensiven havde håbet på mange tusind deltagere, men fremmødet svigtede åbenlyst. En af talerne, Enhedslistens miljøordfører Søren Kolstrup, tordnede mod Björn Rosengren, som ifølge Kolstrup er allieret med atomkraftindustrien og stærke kapitalgrupper.

»Løftet om at lukke Barsebäck 2 senest den 1. juli 2001 er ikke blevet indfriet. Atomkraftlobbyen lever i bedste velgående.

Går vi ind på hr. Rosengrens leg, havner vi i håbløshedens morads. Det liberaliserede elmarked inspirerer ikke til elbesparelser og inviterer ikke til produktion af vedvarende energi.

»Når Björn Rosengren siger, at svenskerne ikke kan undvære strømproduktionen fra Barsebäck, skal det bl.a. ses i det lys, at Danmark aftager strøm fra Sydsverige svarende til halvdelen af Barsebäcks produktion«, sagde Søren Kolstrup.

Miljømedarbejder Allan Andersen fra Danmarks Naturfredningsforening, der støtter initiativet, slog til lyd for højere elpriser i Sverige. Det vil øjeblikkelig føre til elbesparelser, så værket kan lukkes«, sagde han.

»Hvis det alvorlige uheld sker på Barsebäck, bliver hele Øresunds-regionen ubeboelig, og Danmark bliver et land uden hovedstad«, sagde han.

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden