Skuffelse over regeringens boligudspil

Danmark

Selv om formanden for Kommunernes Landsforening (KL), Anker Boye, mener, at regeringens boligudspil rummer positive elementer, kalder han det alligevel meget skuffende, at udspillet ikke gør det økonomisk lettere for kommunerne at bygge almennyttige boliger. Ved de kommende økonomiske forhandlinger med regeringen vil KL derfor kræve lempelser for det kommunale boligbyggeri«, siger Anker Boye.

I det udspil som by- og boligminister Lotte Bundsgaard (S) fremlagde mandag hæfter Anker Boye sig især ved retningslinierne for kommunernes byggeri af almene boliger.

»Vi har gentagne gange påpeget, at incitamenterne for kommunerne til at opføre almene boliger bør forbedres. At det er vigtigt, skal ses i lyset af, at mange kommuner oplever et behov for et større boligudbud. Det gælder både i forhold til det generelle boligbehov, men også i forhold til behovet for at skaffe boliger til flygtninge og indvandrere«, siger Anker Boye, som kritiserer udspillet for ikke at forholde sig konkret til det kommunale boligbyggeri, men blot henviser til de kommende økonomiske forhandlinger.

»Når de begynder, er det stensikkert, at vi vil møde op hos finansministeren med krav om lempelser for det kommunale boligbyggeri«, fastslår han og peger på en nedsættelse af den nuværende finansieringsandel på 14 pct. af grundkapitalen som en pålagt mulighed.

»Det kan f.eks. være til niveauet før 1998, hvor kommunerne kun skulle finansiere syv pct. af grundkapitalen. Alternativt kan der etableres helt særlige løsninger i forhold til f.eks. mindre landkommuner. Her skyldes de akutte problemer, at der er meget lille variation i boligudbuddet«, pointerer Anker Boye.

KLs formand understreger, at det vil være KLs udgangspunkt i forhandlingerne, at regeringen bør gennemføre en generel lempelse af finansieringen til støttet boligbyggeri. Blandt de forslag i boligpakken, som Anker Boye støtter, er idéen om af den såkaldte medejerbolig, hvor beboere mod et indskud indskud på 20 pct. af opførelsessummen kan få mulighed for, at indrette boligen efter egne ønsker. Han forudser, at det vil kunne give en større mangfoldighed i den almene boligmasse.

KL er også principielt positiv stemt overfor idéen om at etablere byomdannelsesselskaber.

»Det hilser vi velkomment i KL. Men i udspillet forholder man sig ikke til, at disse gamle industrigrunde i byerne ofte er forurenede. Oprensning af sådanne grunde koster mange penge, og i oplægget gives intet tilsagn om flere midler til oprensning«, siger Anker Boye.

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce