Nyt statsfængsel 12 km. fra Horsens

Danmark

Afløseren for det nuværende Horsens Statsfængsel kommer til at ligge på Enner Mark tæt på landsbyen Lund 12 kilometer fra Horsens. Det er kendsgerningen, efter Vejle Amtsråd i dag vedtog det endelige regionplanforslag for området. Det skete dog ikke uden sværdslag. 10 af amtsrådets 31 medlemmer stemte imod forslaget, heriblandt tre Venstre-folk der hermed brød partidisciplinen.

Især mange Venstre-folk har været imod placeringen i Enner, fordi fængslet her kommer til at beslaglægge megen god landbrugsjord.

Bygherren, Kriminalforsorgen, har imidlertid hele tiden peget på Enner som deres ønskeplacering, og derved bliver det altså.

Imens debatteres det lystigt i Horsens, hvad det gamle statsfængsels bygninger, der knejser højt over den østjyske by, skal bruges til.

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce