Selv om ventelisterne er blevet kortere, må flere tusinde børn og voksne med psykiske lidelser stadig vente for længe på undersøgelse og behandling. Arkivfoto.
Foto: Martin Lehmann

Selv om ventelisterne er blevet kortere, må flere tusinde børn og voksne med psykiske lidelser stadig vente for længe på undersøgelse og behandling. Arkivfoto.

Danmark

Psykisk syge børn får hurtigere behandling

Bedre planlægning har afkortet ventelisterne, men regionerne tegner et rosenrødt billede af situationen, lyder kritikken.

Danmark

For første gang i årevis venter børn og unge kortere tid på at blive undersøgt og behandlet for en psykisk sygdom.

Men der er endnu et stykke vej, inden de alle får hjælp inden for to måneder – det er den frist, som er nedfældet i behandlingsgarantien, der trådte i kraft for et halvt år siden.

Det fremgår af tal, som Danske Regioner lægger frem fredag.

13 pct. skåret af venteliste »Det er meget glædeligt for patienterne, at ventetiden er faldet. Vi ved, at det er svært for børn og unge og deres familier at håndtere ventetiden. De bliver usikre, og risikoen er, at patienten i ventetiden falder ned i nogle dybere problemer, som så bliver endnu sværere at tackle«, siger Bent Hansen (S), formand for regionerne, der driver den psykiatriske behandling.

For syv år siden begyndte målingerne af, hvor længe børn og unge ventede på, at lægerne undersøgte og behandlede dem for tvangstanker, spiseforstyrrelser, depressioner og andre psykiske lidelser.

Lige siden er ventelisterne blevet længere og længere. Men nu går det den anden vej. Mens der på en given dato i 2008 stod 2.887 børn og unge i kø, så er tallet et år senere – 1. marts 2009 – faldet til 2.513. Det svarer til et fald på 13 procent på et år.

Kortere ventetid
Samtidig er selve ventetiden blevet kortere. Sidste år havde 1.467 af børnene på ventelisten ventet længere end to måneder på at få hjælp. Det er nu faldet til 1.142 børn – det svarer til et dyk på 22 procent.

Men knap hvert andet barn får stadig ikke behandling inden for de frister, som politikerne på Christiansborg har fastsat. Alligevel er Bent Hansen (S) tilfreds. Især fordi ventetiden er faldet i en periode, hvor der er blevet henvist flere patienter til undersøgelse og behandling. Egentlig skulle man forvente, at ventetiden var steget, mener han.

Børn har ret til behandling inden for to måneder. Hvordan kan du så være tilfreds, når jeres undersøgelse viser, at 1.142 ventede for længe?

»Jeg er tilfreds med, at det går den rigtige vej, men jeg er da ikke jublende lykkelig, for jeg har en intention om, at alle skal til inden for to måneder«, siger Bent Hansen.

Halter stadig bagefter
Formanden for Danske Regioner peger på, at vi i Danmark stadig behandler omkring to tredjedele af det antal børn og unge, som andre sammenlignelige lande har i behandling.

Det viser, mener Bent Hansen, at vi halter bagefter i Danmark, og at der er behov for at ansætte endnu mere personale og gøre arbejdet endnu mere effektivt, så flere børn og unge kan få hjælp. 50 millioner kroner mangler, siger han.

Bedre planlægning
I Region Sjælland er antallet af børn og unge, der venter længere end to måneder, halveret på et år. Det skyldes først og fremmest, at personalet er blevet bedre til at organisere arbejdet. Tidligere kunne det tage et år at indhente oplysninger, gennemføre samtaler og forskellige test for at vurdere, om et barn skulle have psykiatrisk behandling. Nu tager det ned til 14 dage.

»Når vi får henvist en ny patient, så reserverer vi tid på forhånd til alle undersøgelserne. En medarbejder får så besked på at bruge stort set al sin tid på lige netop denne patient i en periode. Det sparer også tid, for så har lægen hele tiden lige netop den patient i frisk erindring og skal ikke bruge en time på at læse op på journalen, fordi det er seks uger, siden lægen sidst så patienten«, forklarer ledende overlæge Jesper Pedersen på regionens børne- og ungdomspsykiatriske afdeling.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Piger med anoreksi må vente

I Landsforening af Pårørende til Spiseforstyrrede er formand Erna Poulsen skeptisk over for de nye tal om ventetider. »Billedet er bestemt ikke så rosenrødt. Jeg kender til unge piger med anoreksi, der får at vide på afdelingerne, at de må vente halvandet år på at få den rigtige behandling. Det er helt grotesk«, siger hun.

Til det siger Bent Hansen: »Det er ikke tidsforløb, jeg genkender. Jeg vil opfordre de patienter til at kontakte afdelingerne igen, for behandlingen skal være inden for to måneder. Men det er rigtigt, at der mangler tilbud til patienter med spisevægring. Det skal vi gøre noget ved«.

Ventelisten for voksne er også barberet ned – dog ikke i samme omfang. Antal voksne på ventelister faldt med 5 procent fra 2008 til 2009. Men antallet af voksne, der ventede længere end to måneder, er stort set uændret.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce