Foto: MILLING RIKKE
Danmark

Ombudsmand undersøger Udlændingeservice

Ombudsmanden vil undesøge, om Udlændingeservice har vildledt danskere om muligheden for at få deres ægtefælle til landet.

Danmark

Folketingets Ombudsmand går ind i sagen om Udlændingeservices vejledning om familiesammenføringer.

Samtidig indkalder Ombudsmanden Udlændingeservice til et møde i slutningen af august for at drøfte redegørelsen.

Det sker efter de seneste dages afsløringer af, at Udlændingeservice har undladt at informere om regler, der ville kunne have gjort familiesammenføringer lettere og hurtigere at gennemføre.

»Ombudsmandens opgave er at kontrollere om de offentlige myndigheder behandler borgerne efter reglerne. Og som denne sag viser, er vejledningspligten en meget central regel som har stor praktisk betydning for borgerne«, siger ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen.

Skal redegøre for information og vejledning

Ombudsmanden beder Udlændingeservice om at redegøre for dens opfattelse af reglerne på området. Særligt hvordan danske borgeres mulighed for at få familiesammenføring har ændret sig i takt med domme fra EF-domstolen.

Ombudsmanden spørger også til, hvordan Udlændingeservice har informeret. Både den generelle information og den direkte vejledning af personer der har henvendt sig til Udlændingeservice.

Endelig vil ombudsmanden have oplysninger om de interne instrukser og råd som har dannet grundlag for medarbejdernes vejledning af borgerne.

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce