Ekstremt. Sne og glat føre gør det svært og farligt for plejepersonale at komme ud til ældre og syge danskere.
Foto: Martin Lehmann

Ekstremt. Sne og glat føre gør det svært og farligt for plejepersonale at komme ud til ældre og syge danskere.

Danmark

Hjemmeplejen falder på halen i sneen

Sygeplejersker og andet plejepersonale kommer til skade på spejlblanke veje, cykelstier og fortove.

Danmark

Det kan være farligt at passe sit arbejde, når veje, cykelstier og fortove er spejlglatte.

Det gælder blandt andet for landets hjemmehjælpere og hjemmesygeplejersker, der tager sig af plejen af ældre og syge danskere, og i Rødovre er leder af hjemmesygeplejerskerne Lisbeth Olesen frustreret over den manglende snerydning.

»Det er dybt kaotisk. Vi har haft 15 kolleger, der er kommet til skade, fordi de er væltet på cykel eller faldet. Vi gør, hvad vi kan, for at tænke i fornuftigt fodtøj, men der er bare spejlglat, og pludselig ligger man bare der«, fortæller Lisbeth Olesen.

Ulykker koster sygedage Sammen med sosuhjælpere og -assistenter i hjemmeplejen er sygeplejerskerne i Rødovre i kontakt med 1.200 borgere. Primært ældre og syge, der har brug for alt fra medicinhåndtering til personlig pleje og praktisk hjælp.

På grund af de mange faldulykker blandt personalet, der primært har resulteret i vrid og forstuvninger, er sygemeldingerne strømmet ind med den konsekvens, at der skal prioriteres benhårdt i hjælpen til borgerne.

»Sygeplejerskerne må hjælpe der, hvor det er mest nødvendigt, for eksempel de borgere, der skal have insulin, men som ikke selv kan tage det. Andre med for eksempel et sår kan vi desværre blive nødt til at springe over en dag og så håbe, at såret klarer det«, siger Lisbeth Olesen.

Og det er ikke kun i Rødovre, at hjemmesygeplejersker og andet plejepersonale sætter deres eget helbred på spil.

Billedet er dets samme over hele landet, siger Dorte Steenberg, næstformand i sygeplejerskernes fagforening, Dansk Sygeplejeråd.

»Risikoen for faldskader og bilulykker er meget større. Desuden kan borgerne ikke få den hjælp, som de har krav på. Hele hjemmeplejen er jo stærkt opmålt, og alt tager meget længere tid på grund af sneen«, siger Dorte Steenberg.

Hun mener, at kommunerne svigter deres egne medarbejdere.

»Kommunerne har tilsyneladende ikke råd til at levere en ordentlig snerydning. Det gør det farligt at være sygeplejerske. Det er slet ikke i orden, når man tænker på, at det er kommunens egne ansatte, som ikke har mulighed for at vælge det fra«, siger Dorte Steenberg.

Politikerne har ansvaret

Politiken.dk kunne i går dokumentere, at landets kommuner konsekvent sætter for få penge af i budgetterne til at håndtere snerydningen og glatførebekæmpelsen.

Dorte Steenberg ser det som et udtryk for, at kommunerne håber at kunne spare penge i en presset hverdag, hvor mange andre opgaver også trænger sig på.

»Men det kan bare ikke være rigtigt, at det er den enkelte hjemmeplejeleder eller hjemmesygeplejerske, der skal slås med de her problemer. Hvis kommunerne ikke har økonomi til at rydde sne, må de tage det op med regeringen i deres økonomiforhandlinger. Det er kommunerne og politikerne, der har ansvaret for at sikre et ordentligt arbejdsmiljø«, siger Dorte Steenberg.

LÆS OGSÅ

Lisbeth Olesen fra hjemmesygeplejen i Rødovre mener også, at den enkelte borger har et ansvar. Og især de ældres familier.

»Hvis den enkelte ældre ikke selv kan rydde sne, må man enten få familien til at gøre det eller betale sig fra det. I det hele taget vil jeg gerne appellere til familierne her i juletiden om at huske at være der for deres ældre«, siger hun.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden