Luftforurening. Trafikken er tæt på de store veje i det indre københavn og det betyder en høj koncentration af kvælstofforurening.
Foto: MARTIN SLOTTEMO LYNGSTAD

Luftforurening. Trafikken er tæt på de store veje i det indre københavn og det betyder en høj koncentration af kvælstofforurening.

Danmark

Eksperter dumper plan for ren luft i byerne

Danmarks Miljøundersøgelser skyder den plan ned, der skal sikre ren luft i de store byer inden 2015.

Danmark

Flere elbiler, mere miljøvenlige taxaer og miljøzoner i de store byer.

Det vil ifølge Miljøstyrelsen sikre, at Danmark i 2015 overholder EU's grænseværdier for udledningen af kvælstofdioxid i de store byer.

Men Danmarks plan for at nedbringe luftforureningen med kvælstofdioxid er næppe tilstrækkelig til at leve op til de krav, som EU stiller, lyder det fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) på Aarhus Universitet, der blandt andet rådgiver myndighederne i miljøspørgsmål.

»De nuværende tiltag er sandsynligvis ikke nok, da der er er stor usikkerhed på beregningerne i planen. Der skal sandsynligvis flere tiltag til, hvis Danmark skal overholde EU's grænseværdier i 2015«, siger seniorforsker Steen Solvang Jensen fra DMU.

Giver højere dødelighed Kvælstofforbindelser er irriterende på menneskers luftveje og giver især astmatikere og andre personer med luftvejssygdomme problemer.

Samtidig har undersøgelser vist, at mennesker, der over længere tid er udsat for kvælstofforbindelserne og forurening med partikler, har en øget dødelighed og oftere må indlægges på hospitalet med luftvejs- og hjertekarsygdomme.

Udledningen stammer primært fra dieselbiler, og især på de store københavnske veje er koncentrationen af kvælstofdioxid højere end de grænseværdier, som EU har fastsat for luftkvaliteten i 2010.

Derfor sendte Miljøstyrelsen i december sidste år en luftkvalitetsplan for kvælstofdioxid i landets store byer i høring.

Planen skal sikre, at Danmark senest i 2015 kan overholde grænseværdierne.

Det skulle vi allerede have gjort i 2010, men Miljøstyrelsen vil søge EU-Kommissionen om udsættelse for overholdelse af grænseværdien for kvælstofdioxid frem til 2015.

Planen skal bruges til at dokumentere, at grænseværdierne kan overholdes i 2015.

DOKUMENTATIONSe udkast til luftkvalitetsplan for kvælstofdioxid her(eksternt link)

Miljøstyrelsen peger på en række allerede vedtagne tiltag, som alle vil bidrage til, at udledningen af de sundhedsskadelige kvælstofudledninger mindskes.

Det drejer sig blandt andet om:

  • Grønne taxaer
  • Energimærkning af personbiler
  • Afgiftsfritagelse af elbiler
  • Miljøzoner
  • Brændstofafgift på varebiler

Hvor går grænsen
Ifølge Miljøstyrelsen betyder tiltagene samlet set, at koncentrationen af kvælstofdioxid i 2015 vil ligge på 37 mikrogram per kubikmeter og dermed overholde EU's grænseværdi på 40 mikrogram per kubikmeter.

Men det tvivler forskerne fra Danmarks Miljøundersøgelser altså på.

Ifølge Steen Solvang Jensen vil niveauet i 2015 sandsynligvis overskride grænseværdien, hvis planen ikke bliver suppleret med andre tiltag.

»Det, som Miljøstyrelsen har fremlagt, afspejler ikke til fulde de mange usikkerheder, der gør sig gældende på det her område«, siger Steen Solvang Jensen.

Danmarks Miljøundersøgelser har tidligere fremlagt en virkemiddelrapport med en række konkrete bud på, hvad der skal til for at få nedbragt udledningen af kvælstofforbindelserne.

Især skrappere teknologikrav til bilparken som led i reviderede miljøzoner vil ifølge DMU-forskerne have en effekt, men også en betalingsring eller andre kørselsafgifter vil kunne nedbringe NO2-udledningen, siger Steen Solvang Jensen.

Miljøstyrelsen: Vores bedste bud

Hos Miljøstyrelsen fastholder fuldmægtig Katja Asmussen konklusionen i luftkvalitetsplanen, at koncentrationen af NO2 i 2015 vil være 37 mikrogram per kubikmeter.

»Det er klart, at der er nogle usikkerheder, og derfor har vi også skrevet ind, at vi følger udviklingen løbende. Men det er vores bedste bud, og vi ville jo ikke have sendt planen ud, hvis vi ikke troede på, at vi nåede målet i 2015«, siger Katja Asmussen.

Hun peger på, at Miljøstyrelsen støtter sig til beregninger foretaget af Cowi, som blandt andet bygger på nummerpladetællinger fra H.C. Andersens Boulevard i København.

»Koncentrationen af NO2 afhænger enormt meget af det trafikale bidrag. Derfor er det vigtigt at vide, hvor mange og hvilke biler, der kører på de enkelte gader. Jo nyere bilerne er, jo mindre forurening«, siger Katja Asmussen.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce