Forurening. Trafikken langs Søerne får luftforureningen til at stige.
Foto: MARTIN SLOTTEMO LYNGSTAD (arkivfoto)

Forurening. Trafikken langs Søerne får luftforureningen til at stige.

Danmark

Forurening: Borgere langs Søerne bør holde vinduerne lukkede

Måling viser seksdobling af farlige partikler, hvis man bor langs Søerne og åbner sit vindue.

Danmark

Lad være med at åbne vinduerne i dagtimerne.

Sådan lyder rådet til beboerne langs Søerne i København, efter at borgergruppen Red Søerne og Indre By Lokaludvalg har fået udarbejdet en måling af luftkvaliteten.

Rapportens konkluderer, at indholdet af farlige, ultrafine partikler er stærkt forhøjet. I en lejlighed på 1. sal på Øster Søgade stiger partikelforureningen således næsten seks gange, når man åbner vinduet.

»Målingerne fra lejlighederne viser, at vinduerne udgør en effektiv barriere mod partikelforureningen, men at selv kort tids udluftning giver en markant forurening af indeluften«, konkluderer civilingeniør, Ph.D. Kåre Press Kristensen fra Det Økologiske Råd, som har udarbejdet rapporten.

Bør laves en sundhedsvurdering Også på en legeplads i nærheden af Søerne er partikelforureningen meget høj, og derfor anbefaler Kåre Press Kristensen, at der udarbejdes en egentlig sundhedsvurdering af luftkvaliteten.

»Målinger viser, at koncentrationen af ultrafine partikler fra trafikken ved bygningernes facader i Søgaderne er stærkt forhøjet i hele måleperioden. Trafikanter i Søgaderne vil derfor være eksponeret for høje koncentrationer af sundhedsskadelig luftforurening«, konkluderer han i rapporten.

På baggrund af målingerne anbefaler han:

  • at trafikanter opholder sig så kort tid som muligt i Søgaderne
  • at udluftning mod Søgaderne begrænsens mest muligt i dagtimerne
  • at der laves en specifik sundhedsvurdering af luften på institutionens legeplads
  • at luftforureningen nedbringes gennem miljøzoner for person- og varebiler
  • at støjen nedbringes gennem effektive støjreducerende foranstaltninger
  • at trafikmængden generelt reduceres

Borgergruppen Red Søerne blev stiftet i 2009 i protest mod en planlagt Rød Rute for lastbiler, der skulle lede den tunge trafik fra Tagensvej langs Søerne til Gyldenløvesgade.

Efter en massiv folkelig modstand pillede Københavns Kommune lastbilruten af bordet, men borgergruppen arbejder fortsat aktivt på at begrænse trafikken langs Søerne.

Politikerne har svigtet

Næstformand for Red Søerne Søren Thorborg kritiserer politikerne på Christiansborg:

»Folketinget har gennem årene nedstemt alle de forslag, der relativt enkelt kunne forbedre luftkvaliteten og gavne folks sundhed i København«.

»Man har sagt nej til trængselsafgifter, som kunne begrænse trafikken, og man har forhindret kommunen i at lave miljøzoner«, siger Søren Thorborg til politiken.dk.

LÆS OGSÅ

Red Søerne holder i aften borgermøde om luftforureningen med deltagelse af flere politikere fra Københavns Borgerrepræsentation.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce