Flugt. Havørnen risikerer at fravælge Nordthy som yngleplads.
Foto: John Larsen, DOF

Flugt. Havørnen risikerer at fravælge Nordthy som yngleplads.

Danmark

Kæmpevindmøller kan smadre ørnes yngleområde

I Nordthy kredser sjældne ørne rundt for at finde ynglepladser. Men kæmpemøller kan skræmme dem væk igen.

Danmark

Ornitologer frygter for den lokale ørnebestand, når op til seks-syv kæmpevindmøller skal bygges i Nordthy.

De 250 meter høje møller - højden på Storebæltsbroen støttepiller - vil blive bygget i Østerild Klitplantage, hvor der bliver ryddet op til 1.200 hektar såkaldt fredskov.

KORT Her ligger Østerild ( eksternt link)

Den beslutning har i forvejen høstet kritik fra Danmarks Naturfredningsforening.

Politikere og erhverv satser dog hårdt på vindmølleindustri som erhvervseventyr. Derfor er der brug for et nationalt testvindmøllecenter, som kan overbevise danske producenter om at holde udviklingsaktiviteter herhjemme.

250 meter høje belyste møller generer
Men 250 meter høje vindmøller og tilhørende målemaster, begge dele med kraftig belysning for at advare flytrafik, hører ikke hjemme i et af Danmarks mest øde og nattemørke områder, mener Danmarks Ornitologiske Forening (DOF).

Meget tyder nemlig på at blandt andet havørne og fiskeørne er begyndt at føle sig så hjemme i området, at de vil begynde at yngle der - og måske gør de det allerede.

»Der er træer, der har den højde de skal have, frit sigt og føde inden for rækkevidde«, siger Jan Kristensen, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i Nordvestjylland.

»Ørnene har været i Thy i flere år, især hen over vinteren. Men det, som er anderledes nu, er at vi ser dem hele året og vi ser både gamle fugle og kønsmodne fugle, som befinder sig sammen i området. Derfor kan Østerild være en ynglemulighed«, siger fugleentusiasten.

Sjælde ørne mangler ynglepladser
Ørne har tidligere bogstaveligt talt været jaget vildt i Danmark og først efter store anstrengelser fra naturmyndigheder og organisationer begyndte blandt andet havørne i 1995 igen at yngle i Danmark.

I 2008 talte DOF 21 ynglende havørnepar. Ved en tælling i februar sidste år blev i alt 200 ørne af alle slags talt i Danmark.

Det er fremgang for fuglene, og den skulle gerne fortsætte.

»Det er jo fantastiske fugle. For 50 år siden gjorde man alt hvad man kunne for at udrydde ikke kun ørne, men rovfugle generelt. Jægere fik præmier for at skyde dem«, siger Jan Kristensen.

»Det er vi gudskelov gået væk fra - nu kan vi se det graciøse i sådan nogle fugle, der ligger og kredser. Det er et stort tilløbsstykke for alle naturinteresserede, som kommer hertil«, siger han.

Ornitolog: Hvorfor tage chancen
Ifølge lokalformanden viser erfaringer fra Norge, at ørne kan risikere at flyve ind i møllevinger. Det problem kendes dog ikke fra Danmark, trods mange vindmøller.

Dertil kommer støjforureningen fra møllevingerne, og ikke mindst den omstændighed, at møllerne bliver stillet op i et af de sjældne leveområder. Samtidig risikerer de at genere trækruter for andre fuglearter.

»Som ambassadør for Danmarks fugle er jeg nødt til at advare. Vi ved simpelthen ikke hvordan møllerne vil påvirke fuglene, så vi må holde os til forsigtighedsprincippet«, siger Jan Kristensen.

Er det ikke bare et spørgsmål om at I ikke vil have vindmøllerne hos jer?

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

»Jo, men det er jo et fungerende naturområde, de pludselig vil sætte møller op i. Hvorfor tester de ikke vindmøller til havs, eller på landbrugsjord, hvor der ikke er ret mange andre dyr?«, spørger ornitologen.

Fredningssag vil automatisk bortfalde
Hvor Jan Kristensen og Danmarks Ornitologiske Forening kun kan råbe op i pressen for at få opmærksomhed om ørnenes og de andre fugles kår, har Danmarks Naturfredningsforening et tungere våben i arsenalet.

Det er nemlig den eneste private forening, nationalt og internationalt, der har ret til at rejse fredningssager. Det er dog Fredningsnævnet, der afgør, om området skal fredes.

Bare ikke den her gang.

Ifølge det lovforslag Miljøminister Troels Lund Poulsen (V) i går sendte i høring, vil eventuelle fredningssager nemlig bortfalde, når loven vedtages.

Det forhindrer dog sandsynligvis ikke Danmarks Naturfredningsforening i at prøve alligevel for at skabe opmærksomhed om områdets næsten helt uberørte og øde natur.

»At lave testmøller i det område synes vi er en fejlvurdering, når det kan placeres på landbrugsjord. Så jeg forventer at vi rejser en fredningssag under alle omstændigheder«, siger fredningschef i Danmarks Naturfredningsforening, Birgitte Ingrisch.

Miljøminister skal forsvare projekt i aften

Miljøminister Troels Lund Poulsen (V) understreger at et nationalt testcenter for afprøvning af de store vindmøller er vigtigt for miljøet og økonomien.

»For fortsat at kunne fastholde og tiltrække virksomheder inden for vindmølleindustrien er det af national betydning, at Danmark kan tilbyde et sted, hvor vindmølleindustrien vil få de bedste faciliteter til forskning, udvikling og afprøvning af fremtidens vindmøller«, kommenterede miljøministeren i pressemeddelelsen, som fulgte med lovforslaget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Heraf fremgår det samtidig at skovrydningen kan reduceres fra de oprindelige 1.500 hektar til i størrelsesordenen 800 hektar. På et senere tidspunkt, når møllerne bliver højere, kan der blive behov for at rydde i alt 1200 hektar skov.

Ministeriet skriver også at der skal »genetableres levesteder for sjældne arter til erstatning for dem, der fjernes som følge af anlægsarbejdet«.

Klokken 19 i aften mødes miljøministeren blandt andet med Thisteds borgmester om sagen, og senere i aften kan borgerne i området stille spørgsmål til planerne.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden

Annonce