Politiken lancerer nyt historiemagasinLæs mere

Psykologer opgiver tavshedspligt

Forsvarets auditører vil have en psykolog til at fortælle, hvad afghansk tolk fortalte.

Danmark

Dansk Psykolog Forening har skiftet holdning i en kontroversiel sag om tavshedspligt i forbindelse med mulig tortur af krigsfanger.

Fagforeningen har hidtil forsvaret psykologens ret til ikke at fortælle myndighederne, hvad hendes klient, en militær tolk, har fortalt under terapi.

Men foreningen bøjer sig nu for retssystemet.

»Vi vil selv gøre brug af retsstaten, men så må vi også acceptere, at vi er underlagt den. Det får os til at anbefale, at hun nu følger domstolen«, siger formand Roal Ulrichsen.

Måske Abu Ghraib-lignende tilstande
Sagen handler om mulige billeder af fangemishandling fra Afghanistan. Den militære tolk var udsendt til en amerikansk lejr i 2002, og tolken har oplyst, at han så tortur.

Han har også sagt, at han viste sin psykolog billeder af fanger. Kammeradvokaten beskrev sidste år billederne som »Abu Ghraib-lignende«.

For at komme til bunds i sagen vil forsvarets auditører have psykologen til at fortælle, hvad tolken har fortalt hende.

Det har hun nægtet, og i dag fortæller hun for første gang selv om hvorfor:

»Jeg har et ansvar for at hjælpe soldaten. Jeg er enig i, at det vil være væsentligt for retssikkerheden at få opklaret mulige forbrydelser. Det er bare ikke min opgave som psykolog for en klient at bidrage«, siger Merete Lindholm, der i dag er pensioneret efter 20 års tjeneste.

Tavshedspligten skal kunne tilsidesættes
Loven giver psykologer tavshedspligt – som hovedregel.

Den kan fraviges, hvis væsentlige hensyn til en sag taler for det, og den begrundelse har Østre Landsret brugt. Sagen giver heftig intern debat i Psykologforeningen, hvor mere end 300 medlemmer foreløbig har underskrevet en støtteerklæring til Merete Lindholm. Hun siger:

»Tavshedspligten er afgørende for, at psykologer kan arbejde. På den baggrund kan jeg have svært ved at se foreningens eksistensberettigelse længere«.

Formand for Hærens Konstabel- og Korporalforening Flemming Vinther vil ikke kommentere Psykologforeningens håndtering af sagen, men siger:

»Vi lever i et retssamfund, og der kan være grunde til at tilsidesætte tavshedspligten. Mit problem er, at det er sket bag lukkede døre, så jeg kan ikke fortælle soldaterne, hvad der skal til, for at tavshedspligten ophæves«.

Læs interview med Merete Lindholm i dagens Politiken

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce