Oase. Det ligner noget  fra Det Røde Hav, men er  et rev ud for Sjællands Odde, hvor der bl.a. er søsalat, strandkrabber og kutlinger.  Foto: Jonas Thormar/ livetunderoverfladen.dkSØANEMONER. Siden 2010 har det været forbudt at fiske sten, men trawlfiskeri er stadig tilladt på de unikke stenrev.
Foto: Jonas Thormar

Oase. Det ligner noget fra Det Røde Hav, men er et rev ud for Sjællands Odde, hvor der bl.a. er søsalat, strandkrabber og kutlinger. Foto: Jonas Thormar/ livetunderoverfladen.dkSØANEMONER. Siden 2010 har det været forbudt at fiske sten, men trawlfiskeri er stadig tilladt på de unikke stenrev.

Danmark

EU presser Danmark til at beskytte sårbare rev

Naturen i havet er slet ikke sikret godt nok, siger eksperter, og EU truer med sagsanlæg.

Danmark

I 1930’erne havde Danmark stadig cirka 34 kvadratkilometer hulefyldte stenrev fra istiden, som tangskove kunne vokse på og skabe skjulesteder for fisk og andre arter. Så begyndte man at bruge stenene til havne- og kystanlæg, og i dag er der ganske få kvadratkilometer tilbage.

Stenrev er dermed den danske naturtype, det er gået allermest tilbage for. Det er ekstra paradoksalt, påpeger WWF Verdensnaturfonden, for det er samtidig den naturtype, der rummer den største artsrigdom. På et enkelt stenrev i Kattegat har man på 4 kvadratmeter fundet 67 algearter og 19.000 dyr fordelt på 163 forskellige arter.

Men nu går den ikke længere, for EU’s miljøregler forpligter Danmark til at passe bedre på det marine miljø. Derfor råder eksperter nu regeringen til at stoppe trawlfiskeri – også på boblerev, der rummer næsten lige så stor biodiversitet som stenrev.

Man bør helt forbyde trawl på både stenrev og boblerev, fordi det har så ødelæggende effekter»Man bør helt forbyde trawl på både stenrev og boblerev, fordi det har så ødelæggende effekter«, siger marinbiolog Karsten Dahl, seniorrådgiver på Aarhus Universitet og forfatter til bogen ’Havets oaser’.

Professor i miljøret ved Københavns Universitet Peter Pagh peger på, at revene er en del af udpegningsgrundlaget for EU’s Natura 2000-områder i Kattegat.

»Derfor bryder Danmark formentlig international lov ved ikke at have forbudt trawl på rev i Natura 2000-områder«, siger Peter Pagh.

Netop beskyttelsen af naturen under havets overflade er ifølge eksperterne nok Danmarks største smertensbarn i forhold til EU’s miljøregler. Så sent som i onsdags sendte EU-kommissionen endnu en advarsel om et kommende sagsanlæg, fordi den nye regerings krav til det danske muslingefiskeri ikke er skrappe nok.

Forsøger at undgå EU-sag
De grønne organisationer har længe advaret om, at muslingefiskeriet med trawl i blandt andet Limfjorden nærmest efterlader havbunden som en ørken. De blev derfor skuffede, da Socialdemokraterne og SF ikke som bebudet forbød fiskerimetoden, da de kom i regering.

Nu får kommissionens kritik dog fødevareminister Mette Gjerskov (S) til »straks at indkalde til en politisk drøftelse af sagen«. Samtidig har hun udskudt beslutningen om tilladelse til muslingefiskeri i Lillebælt i foreløbig tre uger.

»Til den tid skulle vi meget gerne have fundet en løsning«, siger Gjerskov.

Også sten- og boblerevene skal nu beskyttes bedre, lover fødevareministeren.

»Den tidligere regering var jo meget længe om at udpege de marine Natura 2000-områder og lave planer for dem. Men nu vil vi lave forbud mod trawl på samtlige sten- og boblerev i de udpegede områder«, siger Gjerskov.

Relativt nemt at sikre
Rundt om revene vil der blive etableret en 240-meters bufferzone, som skal sikre, at trawl ikke flyder ind på dem. Samtidig vil man også stramme reglerne for garnfiskeri på boblerev.

I første omgang vil ministeren her i foråret udsende en bekendtgørelse, som dækker de rev, hvor kun danske fiskere har tilladelse til at trawle. Fiskerne har gps om bord, og det er derfor relativt nemt at sikre, at reglerne overholdes.

Mere end halvdelen af revene er dog også åbne for tyske eller svenske fiskere, så her skal man først koordinere med de to lande og med EU-kommissionen.

Ministeriet regner med, at denne del af beskyttelsen kan være på plads i begyndelsen af 2013.

Flere kunstige stenrev på vej
WWF Verdensnaturfonden er positiv over for de nye toner, men mener, at det ikke er nok at stoppe tilbagegangen. Derfor foreslår man et nationalt handlingsprogram for etablering af kunstige stenrev – altså at smide store sten tilbage i havet, som tangskovene kan vokse på. Det har man haft succes med i Vejle Fjord og ved Læsø.

»Kunstige stenrev vil styrke og genoprette den truede danske havnatur«, siger WWF’s generalsekretær, Gitte Seeberg.

Hun påpeger, at tre fjerdedele af danskerne ifølge en nylig undersøgelse fra Miljøministeriet ønsker, at man prioriterer genopretning af truet natur i havet på lige fod med naturen på land.

Miljøminister Ida Auken (SF) henviser til, at ministeriet har givet 35 millioner kroner til det kunstige rev ved Læsø. Her vil man følge op med overvågning for at få dokumentation for, at det virker.

»Det er bestemt en spændende idé med genopretning af stenrev i vores havområder«, siger Ida Auken i en mail. Hun tilføjer, at ministeriet også har fokus på at forøge beskyttelsen af de eksisterende naturlige rev mod yderligere ødelæggelser.

FACEBOOK

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce