Kommuner sylter indberetning om tykke børn

85 indberetninger fra Holbæk Sygehus resulterede i kommunal hjælp til blot fem familier.

Danmark

Sundhedsplejerskerne landet over er yderst opmærksomme på svært overvægtige børn. Så meget, at hver anden kommunal sundhedspleje har lavet en indberetning til kommunen, hvor de udtrykker bekymring for barnets trivsel.

Men meget tyder på, at en række kommuner lader papirbunkerne af underretninger blive liggende i skuffen, når de først er læst.

LÆS ARTIKEL Det er i hvert fald den oplevelse, sundhedspersonalet på enheden for overvægtige børn og unge på Holbæk Sygehus har. I løbet af de seneste to år har enheden lavet 85 underretninger på børn fordelt over otte forskellige kommuner, men kun i fem af tilfældene fik familierne støtte af de kommuner, de boede i. Det fortæller læge og leder af enheden Jens-Christian Holm. »Vi har kun oplevet, at der er sket noget positivt i et fåtal af tilfældene, og det er sandelig ikke meget. Kommunerne har ikke pligt til at svare os, hvad de gør. Og de har heller ikke pligt til at lave en undersøgelse af familien. Men fra familierne, som vi jo følger, kan vi høre, at der intet sker«, siger han. Når familierne ikke får hjælp – blandt andet i form af besøg af socialrådgivere fra kommunen – bliver det endnu sværere for især ressourcesvage forældre at hjælpe deres barn til at tabe sig og generelt få det bedre fysisk og psykisk, siger Jens-Christian Holm: »Kommunerne skal altså hjælpe til, ellers får børnene det endnu værre. De risikerer at blive endnu mere overvægtige, at blive endnu mere depressive, og at det bliver værre med deres begyndende fedtlever og forhøjede kolesteroltal«. Årsagen bliver ikke registreret Politiken Research har lavet en undersøgelse blandt landets kommuner for at finde ud af, i hvor høj grad de følger op på underretninger fra sundhedsplejersker og fra læger. Men det er ikke noget, som kommunerne konsekvent registrerer. Kommunerne registrerer heller ikke, om de har anbragt børn uden for hjemmet begrundet i børnenes risiko for at blive så tykke, at det kunne være farligt for dem. Derfor kan de enkelte kommuner heller ikke kommentere på, hvorvidt de følger op på indberetninger om svær overvægt. I Dansk Socialrådgiverforening, hvis medlemmer modtager og behandler indberetninger ude i kommunerne, har man aldrig tidligere hørt om sager, hvor ekstrem overvægt har ført til anbringelse af et barn. »Det er klart, at når der kommer flere og flere sager om børn så overvægtige, at det er sundhedsskadeligt, er det vigtigt, at vi tager diskussion om, hvorvidt det er omsorgssvigt eller ej«, siger Betina Post, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

LÆS ARTIKEL

Den nye problemstilling gør det endnu vigtigere, at sundhedspersonale ikke holder sig tilbage med at lave indberetninger, mener Betina Post:

»Vi vil jo allerhelst løse problemerne, mens familien stadig er samlet. Og derfor er det vigtigt så hurtigt som muligt at finde ud af, om barnet er svært overvægtigt, fordi forældrene mangler viden om, hvordan man lever sundt. Eller om familien enten ikke vil eller magter at ændre på noget«.

Overvægt kun en del af billedet

Heller ikke i Egedal Kommune behandler man sager om omsorgssvigt ud fra årsagen til indberetningen. Barnets vægt og sundhed generelt er blot en af mange ting, der bliver undersøgt, når kommunen laver en såkaldt børnefaglig undersøgelse. »I langt størstedelen af tilfældene vurderer sundhedspersonalet, at overvægten er en direkte konsekvens af manglende opmærksomhed hos forældrene. Derfor vil der næsten også altid følge sociale eller psykiske vanskeligheder med«, siger Rikke Westergaard, centerchef for Familiecentret i Egedal Kommune. Politiken har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Kommunernes Landsforening.Redaktionen anbefaler:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden