Lukket. Den tilsandede kirke i Skagen blev allerede i 1795 på grund af forfald og sandflugt.
Foto: KIM AGERSTEN (arkiv)

Lukket. Den tilsandede kirke i Skagen blev allerede i 1795 på grund af forfald og sandflugt.

Danmark

Københavnske kirkeplaner overgår 200 års lukninger

Langt flere kirker er blevet bygget end nedlagt de sidste 42 år.

Danmark

16 - måske 17 - kirker skal nu lukke i København.

De sidste 200 år har antallet af kirkelukninger dog været beskedent, viser Kirkeministeriets opgørelse over kirker, der af den ene eller anden grund har måttet lukke. Blot 12 kirker er således blevet nedlagt.

Danmark har derimod fået 113 nye kirker de sidste 42 år.

Ulla Morre Bidstrup, lektor ved Pastoralseminariet i Aarhus, betragter tallene som et udtryk for, at der er behov for kirkelukninger.

»Det er godt, at der bliver bygget kirker, der hvor folk bor. Typisk vil det være i nybyggede områder. Men når man sætter tallene over for hinanden, illustrerer det, at der er en problematik, som man ikke kan komme uden om. Der ligger nu kirker i områder, som folk er flyttet fra«, siger Ulla Morre Bidstrup til Kristeligt Dagblad.

»Derfor er opgørelsen over kirkelukninger og -åbninger et relevant indspark i debatten, når vi nu ikke har uanede økonomiske ressourcer. Tallene afslører, at vi har fulgt den demografiske udvikling, hvad angår kirkeåbninger. Men det har vi ikke gjort i forhold til kirkelukninger«.

Se listen over nedlagte kirker her:

 • Sjælør Kirke, KøbenhavnKirken blev nedlagt i foråret 2009 efter ansøgning fra menighedsrådet i Sydhavn Sogn, som desuden omfatter Frederiksholm Kirke. Sjælør Kirke er solgt til KFUM-spejderne i Danmark, som vil benytte den til hovedkontor samt til bycenter for spejdere.
 • Vesterø Havnekirke i Vesterø sogn, Læsø Opført i 1953-54 i vid udstrækning for privat indsamlede midler. Indviet i1954. Nedlagt ved kgl. resolution af 25. maj 2003 med virkning fra kirkeårets slutning 2003. Nedlæggelse skete efter ønske fra menighedsrådet, som solgte den til Læsø Kur- og Helsecenter med henblik på etablering af kurbad for psoriasispatienter.
 • Over Lerte kirkekapel i Sommersted sogn (Sønderjylland) Bygget i 1892 og indviet som kirke i 1932, blev nedlagt i 1997 efter anmodning fra menighedsrådet. Begrundelsen var, at brugen af kapellet til gudstjenester har været aftagende gennem de senere årtier. Efter nedlæggelsen er den solgt til Den Selvejende Institution Dansk Klokkemuseum. Brug af kirken til gudstjenester eller kirkelige handlinger kræver tilladelse fra biskoppen, og betjeningen vil i givet fald blive varetaget af præst og kirkefunktionærer i Sommersted sogn.
 • Voldhøj kirke i Struer Opført i 1980'erne som midlertidig kirke i Voldhøj kirkedistrikt i Struer sogn. Efter menighedsrådsvalg i 1992 blev tanken om en ny Voldhøj Kirke og sogneudskillelse skrinlagt. Kirken blev overtaget af Voldhøj Valgmenighed, der blev stiftet i protest mod, at tankerne om kirkebyggeri og sogneudskillelse blev opgivet.
 • Christiansborg Slotskirke Kirken blev nedlagt som sognekirke i 1968 på grund af faldende befolkningstal i det indre København. Sognet blev delt mellem nabosognene. Kirken hører under Slots- og Ejendomsstyrelsen. Den har i perioder været brugt som 'erstatning'”, når kirker i det indre København har været lukket på grund af restaurering. I de tilfælde varetages gudstjenesterne af de ansatte i det sogn, som låner Slotskirken.
 • Avnsø gl. kirke i VestsjællandKirken blev nedlagt i 1934, hvor der blev bygget ny kirke i Avnsø, og den gamle blev anset for meget afsides beliggende. Den gl. kirke har af og til været brugt til gudstjenester i sommertiden. Menighedsrådet har ansvar for vedligeholdele af den gl. kirke.
 • Buderup kirke ved StøvringKirken blev taget ud af brug i 1907 og overtaget af staten som et 'fredet mindesmærke'. Jernbanens linieføring gennem Himmerland betød, at den største del af befolkningen i området var bosat i Støvring, hvor en ny kirke blev indviet i 1907.
 • Den gamle Højerup kirke på StevnsKirken blev taget ud af brug i 1910 på grund af placeringen yderst på klinten, som nedbrydes mere og mere af havet. Kirken er fredet og tilhører foreningen Højeruplund.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

 • Maarup kirke i VendsysselKirken blev taget ud af brug i 1926 og blev i 1952 overtaget af staten som et fredet mindesmærke. Årsagen var placeringen meget tæt på havet og havets nedbrydning af klitterne. Kirken hører under Skov- og Naturstyrelsen.
 • Roelse Kirke på MolsKirken blev bygget i 1175, men blev taget ud af brug i 1908, da der blev bygget en ny kirke.
 • Skt. Ibs kirke i Roskilde Kirken blev taget ud af brug, da sognet blev nedlagt i 1806. Kirken blev i de følgende årtier brugt til forskellige formål, men bygningen har ikke været brugt siden 1884. I 1950 overtog Skt. Jørgensbjerg sogn ansvaret for den.
 • Skt. Nikolai kirke i KøbenhavnKirken nedbrændte omkring år 1800. Den har ikke været indviet eller i brug som kirke siden genopførelsen. Den tilhører Københavns Kommune.
 • Den tilsandede kirke ved Skagen Kirken blev nedlagt i 1795 på grund af forfald og sandflugt. Grunden og tårnet tilhører staten og er under Skov- og Naturstyrelsens tilsyn.

FACEBOOK

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden