Overgreb mod børn begås ofte af andre børn

De fleste overgreb på børn på opholdssteder begås af andre anbragte. Det er et overset problem, mener behandlingssted.

Danmark

Der er i øjeblikket fokus på en enkelt grusom sag om en leder for et opholdssted nær Skanderborg, som er sigtet for seksuelt at have krænket anbragte børn i sin varetægt.

Men faktisk begås mange seksuelle overgreb på opholdssteder af andre børn og unge.

LÆS OGSÅ Det forklarer Mimi Strange, centerleder for JanusCentret, landets eneste behandlingscenter for børn og unge med seksuel overgrebsadfærd. »Det er et problem, som alt for ofte overses, men det er ikke mærkeligt, for anbragte børn har ofte selv været udsat for noget grænseoverskridende«. Mimi Strange forklarer, at det kan være seksuelle overgreb eller andre former for fysiske eller psykiske overgreb. Halvdelen er anbragte JanusCentret behandler børn fra 4 til 18 år, som har bekymrende eller grænseoverskridende seksuel adfærd. Det kan for eksempel være børn, som er alt for optaget af deres seksualitet i forhold til deres alder, eller børn, som krænker andre børn seksuelt. Centret har netop samlet tal for alle børn, det har behandlet siden oprettelsen i 2003, og de viser, at omkring halvdelen af de krænkende eller potentielt krænkende børn er anbragte. Tallene viser også, at 15 procent af de børn, som var ofre for børnenes krænkelser, var andre anbragte, og at overgrebet i 13 procent af tilfældene blev begået på selve opholdsstedet. Langtfra alle har beredskab Mimi Strange så gerne, at det blev et lovkrav, at opholdssteder havde en plan for forebyggelse og en beredskabsplan for, hvad man gør, når overgreb sker. »For det er ikke nok at sige, hvis det sker, men man må tænke, når det sker på vores opholdssted«, mener Mimi Strange, som har indtryk af, at det langtfra er alle opholdssteder, som har den slags planer. Forsker Jill Mehlbye deler ønsket om et lovkrav. Hun foretog i 2005 en rundspørge til landets opholdssteder, som viste, at lidt over en fjerdeldel af institutionerne havde oplevet, at der var sket overgreb, typisk foretaget af et andet barn eller en ung på institutionen. »Det er oplagt med et lovkrav, for når man som institution italesætter, at overgreb kan ske, fjerner man noget af den berøringsangst, der kan være for at se på det«, siger Jill Mehlbye, som er programleder ved AKF. Bruger seksualitet for at overleve I Landsforeningen af Opholdssteder, Botilbud og Skolebehandlingstilbud, LOS, forklarer direktør Geert Jørgensen, at han ikke ved, hvor mange opholdssteder der har en handleplan for seksuelle overgreb, men at foreningen opfordrer stederne til at lave en. »Lige nu diskuterer vi en grim sag, men overgreb mellem anbragte unge er et større problem. Det kan være større drenge, som eksperimenterer med yngre piger. Det sker både på opholdssteder og i plejefamilier«, siger Geert Jørgensen. Han forklarer, at det kan ske, fordi det ikke er muligt at holde opsyn med børnene og de unge konstant. LOS har i 2005 i samarbejde med Red Barnet lavet en vejledning til opholdsstederne om forebyggelse af seksuelt misbrug. Både børnene imellem og mellem børn og ansatte. »Det vigtigste for at forebygge overgreb er en åben kultur, hvor man italesætter det her. Nogle af de unge har før fået overskredet deres grænser, og nogle har lært at bruge deres seksualitet for at overleve, og det kan andre – svage medarbejdere eller andre anbragte – udnytte«, siger Geert Jørgensen, som ikke er afvisende over for et lovkrav. »Jeg så gerne, at alle opholdssteder havde en handle- og beredskabsplan«, siger Geert Jørgensen. Stor interesse

JanusCentret skal til sommer og i efteråret undervise medarbejdere i kommuner i Jylland i at opdage seksuelt grænseoverskridende adfærd hos børn, og kurserne har vakt stor interesse, fortæller centerleder Mimi Strange. »De bliver søgt af kommunalt ansatte, som har med børn at gøre, og det er glædeligt, at interessen er så stor. For hvis man ser det i helikopterperspektiv, er det at finde dem, som krænker, allerede mens de er børn, en måde at stoppe fødekæden på, så de ikke fortsætter i voksenlivet«.

FACEBOOK

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce