Stresssyndrom. Tidligere udsendte soldater henvender sig i stigende grad til ny dansk traumeforening for at få hjælp.
Foto: HOLSTING KLAUS

Stresssyndrom. Tidligere udsendte soldater henvender sig i stigende grad til ny dansk traumeforening for at få hjælp.

Danmark

Traumatiserede soldater finder hjælp hos ligemænd

Selvmord blandt soldater skyldes mangel på hjælp, siger nystartet forening.

Danmark

Et stigende antal danske soldater søger hjælp hos en nystartet dansk traumeforening.

Der er især tale om soldater, som tidligere har været udsendt til Balkanlandene i 1990’erne. Men også veteraner fra Irak og Afghanistan henvender sig.

Det fortæller formanden for PTSD Foreningen, Azra Hasanbegovic, til politiken.dk.

»De kommer for at få hjælp, og de har ikke andre steder at henvende sig. De mangler nogle, som de kontinuerligt kan tale med, og de mangler et netværk«, siger hun.

PTSD er en psykisk tilstand, som opstår på baggrund af en traumatisk hændelse.

Danmark er ikke klar Ifølge foreningen er mange af de soldater, som henvender sig, allerede diagnosticeret som PTSD-ramte, men deres sociale netværk er i mange tilfælde brudt sammen.

»Der er ikke et tilstrækkeligt beredskab i Danmark til at tage sig af de her mennesker. PTSD er stadig tabuiseret«, siger Azra Hasanbegovic.

Hun beskriver, at en tidligere soldat har henvendt sig, fordi han ikke længere kan grille sammen med sin familie om sommeren. Han kan ikke udholde duften fra det brændte kød.

Den minder ham om de døde og afbrændte mennesker, han har set.

Selvmord på stribe
Inden for de seneste dage er det kommet frem, at danske soldater er så mærkede af krig, at de på stribe forsøger at tage deres eget liv.

I løbet af de sidste to et halvt år har ikke færre en 11 hjemvendte soldater begået selvmord.

En opgørelsen fra Hærens Konstabel- og Korporalforening viser desuden, at 281 soldater har forsøgt at begå selvmord, efter at de er kommet hjem fra krig.

De 11 soldater, der har begået selvmord, var følge jp.dk i begyndelsen af 1990’erne en del af FN’s fredsbevarende styrke på Balkan.

Der mangler viden
PTSD Foreningen er ikke i tvivl om, at de mange selvmord eller forsøgene er et udtryk for, at det danske samfund ikke har et tilstrækkeligt beredskab til at tage de udsendte soldater tilbage igen.

»Det kan ikke være andet. Det er klart et udtryk for, at der mangler viden og kendskab helt ude i kommunerne til, hvad det vil sige at have været udsendt soldat«, siger Jørgen Holstener Larsen, bestyrelsesmedlem i PTSD Foreningen og tidligere udsendt.

Jørgen Holstener Larsen er selv ramt af PTSD-lidelsen og har beskæftiget sig med hjemvendte udsendte og de psykiske følgesygdomme i flere år. Han er under uddannelse som psykolog.

»Vi har slet ikke nogen anelse om, hvor stort et problem, det her vil blive om 7-8 år. Det her vil accelere. Vi har ikke set toppen af noget som helst endnu«, siger han.

Problemerne kommer efter nogle år
Ifølge foreningen er det især hos de danske soldater, som var udsendt til Kroatien i midten af 1990'erne, at de store problemer begynder at melde sig.

»Mange fungerer nogle år, uden at de bliver ramt af PTSD«. siger Jørgen Holstener Larsen.

»De er hjemme i familierne og er startet i civile job, men på et eller andet tidspunkt kan reaktionerne fra deres udsendelse måske 10 år tidligere komme. Det er der internationale studier, der bekræfter«.

Når eks-soldaterne opsøger PTSD Foreningen, er det først og fremmest et udtryk for en afmagt over ikke at blive hørt af det almindelige samfund, mener han.

»Man er for dårlig til at hjælpe dem tilbage til det almindelige samfund. En ting er, at man kan hjælpe dem tilbage til et job i forsvaret, men de har behov for at komme tilbage som almindelige samfundsborgere, og ikke leve i en eller anden subkultur, som er en gruppe der er kommet hjem fra Irak eller Afghanistan«.

Ikke længere de samme mennesker

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Siden foreningens første generalforsamling i februar har et stigende antal tidligere udsendte danske soldater enten meldt sig ind eller kontaktet foreningen.

LÆS OGSÅ

»Vi har blandt andet stiftet foreningen for at få sat fokus på problemstillingen og for at få politikernes opmærksomhed på, at mange danskere, som har været sendt ud i tjeneste i andre lande for at varetage demokratiet, kommer hjem med stor problemer«, siger formanden for PTSD Foreningen Azra Hasanbegovic.

»De er ikke længere de samme mennesker, som da de tog af sted«,

PTSD Foreningen har 135 registrerede medlemmer. Mange står i kontakt med foreningen via foreningens forum på nettet.

Der findes ikke et tilgængeligt eksakt tal for, hvor mange soldater, der er førtidspensioneret på grund af PTSD.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce