KOVENDING. Flygtningenævnet har lavet en kovending og genoptaget to afviste asylsager, som ifølge eksperter kan få principiel betydning, hvis nævnets afgørelse omstødes.
Foto: SIELEMANN SØREN

KOVENDING. Flygtningenævnet har lavet en kovending og genoptaget to afviste asylsager, som ifølge eksperter kan få principiel betydning, hvis nævnets afgørelse omstødes.

Danmark

Kovending i Flygtningenævnet kan give kristne asyl

Nævnet genoptager to afviste asylsager, hvor afghanere her i Danmark er konverteret til kristendommen.

Danmark

Konverter til kristendommen, og bliv tildelt asyl.

Det kan blive virkelighed for asylansøgere i Danmark, efter at Flygtningenævnet – i kølvandet på kritik fra FN – har lavet en kovending og genoptaget to afviste asylsager, som ifølge eksperter kan få principiel betydning, hvis nævnets afgørelse omstødes.

LÆS OGSÅ

Sagerne omhandler to afghanere, der begge er konverteret fra islam til kristendom og er blevet døbt, mens de har været i Danmark.

I maj fik de afslag på asyl, selv om de hævder at risikere religiøs forfølgelse i Afghanistan, hvor frafaldne muslimer arresteres og risikerer dødsstraf.

Omstødning kan få principiel betydning Flygtningenævnet har indtil nu afvist, at de to afghanere kan opnå asyl. Nævnet fremhæver blandt andet, at de to mænd kan skjule deres nye tro i Afghanistan og derfor ikke risikerer forfølgelse. Men afgørelsen fik FN’s Flygtningehøjkommissariat, UNHCR, til at rejse kritik, hvorefter nævnet udsatte hjemsendelserne. »Det er glædeligt, for en sag genoptages utvivlsomt kun, hvis der er væsentlige nye oplysninger, som peger i en anden retning end den første afgørelse«, siger udlændingeadvokat Marianne Vølund, der fører sagen for den ene afghaner. Omstødning kan få principiel betydningOmstøder nævnet afgørelsen i de genoptagne sager, vil det få principiel betydning for asylansøgere, der i Danmark konverterer til kristendommen, vurderer lektor i udlændingeret ved Syddansk Universitet Peter Starup. »En omstødelse vil afgjort have stor principiel betydning«, siger han.

SE OGSÅ

For dermed åbnes der for, at asylsager af samme karakter kan vurderes anderledes end hidtil, mener adjunkt i flygtningeret ved Aalborg Universitet Jesper Lindholm, der tidligere har arbejdet for UNHCR og har skrevet ph.d. om flygtningebeskyttelse i Danmark.

»Det vil danne præcedens, for så vil der ligge en afgørelse på området, man kan læne sig op ad. Der vil altså være en mulighed for, at lignende sager vil kunne blive omgjort«, siger han og understreger, at Flygtningenævnet dog stadig vil søge at afgøre sagerne individuelt, så elementer som ansøgerens troværdighed også indgår i bedømmelsen.

Anbefaler at gemme sin tro

Den ene genoptagne sag handler om en 24-årig mand, hvor nævnet har anbefalet asylansøgeren at gemme sin tro af vejen og ikke »udstille sig selv offentligt som kristen«. Til det indvender UNHCR, at det ikke er i overensstemmelse med flygtningekonventionen at afslå asyl til en person ved at kræve, at han afstår fra at praktisere sin religion. Både Jesper Lindholm og Peter Starup er enige med UNHCR. LÆS OGSÅ Sekretariatschef i Flygtningenævnet Stig Torp Henriksen oplyser, at »nævnet efter en samlet vurdering har besluttet at genoptage behandlingen af sagerne«. Afgørelserne vil falde inden årets udgang, og indtil da ønsker sekretariatschefen ikke at kommentere yderligere. Udlændingeordfører i Dansk Folkeparti Martin Henriksen anerkender risikoen for religiøs forfølgelse: »Men jeg er bekymret for, at en omstødelse vil føre til en automatreaktion, hvor konvertitter tildeles asyl. Det vil øge tilstrømningen, og vi vil kunne få fupkonvertitter«. Justitsminister Morten Bødskov (S) ønsker ikke at kommentere sagen.
Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce