Få avisen leveret hele julen: 15 aviser for kun 199 kr.

Sundhedsstyrelsen undersøger, om tre ansatte på centret har overtrådt sundhedslovens regler om at handle med omhu og samvittighedsfuldhed.
Foto: Thomas Borberg

Sundhedsstyrelsen undersøger, om tre ansatte på centret har overtrådt sundhedslovens regler om at handle med omhu og samvittighedsfuldhed.

Danmark

Læger under lup for at medicinere for meget

Nye oplysninger fra Psykiatrisk Center Glostrup har rejst mistanke om, at læger eller andre ansatte har sat patienternes sikkerhed på spil. Sundhedsstyrelsen undersøger tre personer.

Danmark

Overmedicineringen af patienter på Psykiatrisk Center Glostrup har vist sig at være så alvorlig, at Sundhedsstyrelsen og dens embedslæger er gået i gang med at undersøge, om tre ansatte på centret har overtrådt sundhedslovens regler om at handle med omhu og samvittighedsfuldhed – og bragt patienternes sikkerhed i fare.

Embedslægen begyndte i juni at se nærmere på, om patienterne i Glostrup fik for høje doser antipsykotisk og beroligende medicin. Det skete på baggrund af en anonym klage fra de ansatte.

I første omgang var der tale om et ’organisatorisk tilsyn’, hvor Sundhedsstyrelsen så på centrets anvendelse af medicinen. Men i løbet af sommeren har styrelsen modtaget en række journaler og instrukser, som har fået den til at udvide undersøgelsen til at omfatte tre lægers eller andre ansattes handlinger.

LÆS ARTIKEL Sundhedsstyrelsen har igangsat »individuelle faglige tilsynssager«, fremgår det af dokumenter, som Politiken har fået aktindsigt i. »Der er tale om tre sundhedspersoner, hvis rolle vi ser nærmere på«, siger styrelsens tilsynschef, Anne Mette Dons. Dermed har sagen om overmedicinering på centret i Glostrup udviklet sig til at kunne få mere alvorlige konsekvenser for dem, som har haft ansvaret for overmedicineringen. Lægerne risikerer at få påbud, blive sat under skærpet tilsyn eller få indskrænket deres arbejdsområde.

Massiv overmedicering
Som omtalt i Politiken i juni er patienterne på Psykiatrisk Center gennem flere år blevet udsat for massiv overmedicinering.

LÆS ARTIKEL

Halvdelen af patienterne har fået doser af det stærke antipsykotiske lægemiddel Zyprexa, som ligger over de maksimale vejledende værdier.

Samtidig har lægerne taget en ny praksis i brug, hvor opkørte psykiatriske patienter får en indsprøjtning med det beroligende middel Midazolam, der normalt bruges til patienter før en maveoperation. Midlet får patienterne til at synke samme, og det er i nogle tilfælde givet i så store mængder, at patienterne har måttet overføres til somatiske hospitalsafdelinger med vejrtrækningsproblemer.

LÆS KRONIK

Region Hovedstadens Psykiatri har efter Sundhedsstyrelsens besøg stoppet denne brug af det beroligende middel, og der er lagt et loft over doserne af antipsykotisk medicin.

Sagen fik centerchefen i Glostrup til at sige op, mens klinikchefen blev fritaget for tjeneste, og en vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri fik en påtale.

Hverken Anne Mette Dons eller Embedslægerne i Hovedstaden vil oplyse nærmere om de tre sundhedspersoner, som der nu er indledt en »individuel faglig tilsynssag« imod. Dons venter, at Sundhedsstyrelsen i begyndelsen af september vil kunne fremlægge den generelle vurdering af patientbehandlingen i Glostrup. Undersøgelserne af de enkelte personers ansvar vil derefter fortsætte.

»Tilsynet med enkeltpersonerne vil tage længere tid«, siger Anne Mette Dons.

Udvalgsformand: »Uhyggeligt«

Blandt de dokumenter, som Sundhedsstyrelsen ifølge Politikens oplysninger har modtaget i løbet af sommeren, er en instruks fra den daværende klinikchef Lars Søndergård og en af hans overlæger, som anbefalede at give opkørte psykiatriske patienter en dosis Midazolam, der var fem gange højere end den dosis, regionens egne eksperter anbefalede som det maksimale.

LÆS ARTIKEL Lars Søndergård siger, at han ikke er blevet informeret om, at der skulle være indledt en tilsynssag mod ham: »Det har jeg ikke hørt noget om«. Martin Lund, direktør i Region Hovedstadens Psykiatri, siger, at han er orienteret om, at Sundhedsstyrelsen er gået ind i »konkrete persontilsyn«, men han har ikke fået yderligere oplysninger og vil ikke kommentere styrelsens arbejde. Arly Eskildsen (SF), der er formand for regionens psykiatriudvalg betegner instruksen om brug af Midazolam som »helt uhyggelig«. »Det er klart, at det bør have nogle konsekvenser«, siger han.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce