Anonym. Denne kvinde levede i flere år et dobbeltliv med kokain- og alkoholmisbrug, men er i dag 'clean'.
Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Anonym. Denne kvinde levede i flere år et dobbeltliv med kokain- og alkoholmisbrug, men er i dag 'clean'.

Danmark

Dagligdagens misbrugere skal i behandling

En ny og gratis forsøgsordning for anonyme stofmisbrugere, der lever et dobbeltliv med arbejde og stoffer, skal få flere i behandling.

Danmark

Skolelæreren, direktøren og lægen med et alkoholmisbrug har i årevis haft mulighed for at gå i behandling anonymt. Det samme skal være muligt, hvis man er misbruger af hash, kokain eller amfetamin. Det er tanken bag en ny og gratis forsøgsordning.

»Målgruppen er almindelige mennesker med et normalt arbejde, der udadtil er velfungerende, for eksempel pædagoger eller sygeplejersker, men hvor der bagved gemmer sig et misbrug«, siger Dortea Nielsen, projektleder i København.

Den konkrete behandling sigter på at ændre adfærden hos stofmisbrugeren. Det sker blandt andet gennem såkaldte motivationssamtaler og uden medicin.

Registrering afskrækker I Odense er det nu også muligt at lade sig indskrive anonymt. Hidtil har en behandling ellers krævet, at misbrugerens navn og cpr-nummer indtastes i et kommunalt computerprogram.

Det vil sige, at har man én gang ladet sig indskrive i behandling i for eksempel Københavns Kommune, står man for altid registeret som stofmisbruger i kommunens system. Det har afskrækket mange, mener blandt andre Lise Janning, projektleder i Odense:

»Det er meget tabuiseret at have et misbrug, så det er helt afgørende, at man nu kan få behandling uden at blive registreret«.Ud af de 33.000 stofmisbrugere, der ifølge Sundhedsstyrelsen skønnes af være i Danmark, vurderes 11.000 alene at være hashmisbrugere. De mest udbredte illegale stoffer efter hash er amfetamin, kokain og ecstasy.

Der findes ikke tal på, hvor mange der lever et dobbeltliv med både arbejde og stofmisbrug. Det skal forsøgsordningen være med til at ændre. I København er tendensen stigende, vurderer socialborgmester Mikkel Warming (EL).

»Der er enorme mørketal på området«, siger han og fortsætter:

»I de seneste år har vi for eksempel etableret forskellige hash- og kokainprojekter for unge. Dem er der tryk på. Vi kan se, at der er et meget stort behov, som ikke bliver dækket«.

Opbakning fra Folketinget
På Christiansborg er der stor opbakning til den anonyme forsøgsordning fra begge sider af folketingssalen. Blandt andre fra social- og sundhedsordføreren for regeringspartiet Konservative.

»Det er vigtigt for mig, at vi får så mange stofmisbrugere som muligt i behandling. Og gerne så tidligt som muligt«, siger Vivi Kier.

I den socialdemokratiske lejr er socialordfører Mette Frederiksen enig. Hun mener samtidig, at regeringen i en årrække har gjort for lidt for stofmisbrugerne.

»Det er jo mange år siden, at anonym stofmisbrugsbehandling blev foreslået første gang«, siger Mette Frederiksen.

Længe undervejs
Vivi Kier erkender, at den aktuelle forsøgsordning har været længe undervejs.

»Man kan altid sige, at man kan undre sig over, hvorfor vi ikke har gjort det noget før«, siger hun og fortsætter:

»Men nu sætter vi det i gang, og nu skal vi se, om det er vejen frem til at få nogle flere mennesker ud af deres stofmisbrug«.

Ordningen er finansieret af de såkaldte satspuljemidler og kører frem til 2012.

Politikere håber på succes

Københavns socialborgmester, Mikkel Warming, håber på succes. Det vil betyde, at stofmisbrugere fremover kan være anonyme i behandlingen på linje med alkoholmisbrugere.

Socialdemokraterne er som udgangspunkt åbne for en lovændring, men vil i første omgang se tiden an. Ordningen evalueres i 2013.

Holdningen er den samme hos Konservative:

»Viser det sig, at der kommer en massiv tilstrømning til den anonyme stofmisbrugsbehandling, så vil jeg da være et skarn, hvis jeg ikke lytter til det«, siger Vivi Kier.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce