Trawlfiskeri. I store dele af Kattegat skrabes havbunden med bundtrawl mindst en gang om året. I nogle områder sker det helt op til tyve gange årligt, viser ny kortlægning.
Foto: Julien Behal

Trawlfiskeri. I store dele af Kattegat skrabes havbunden med bundtrawl mindst en gang om året. I nogle områder sker det helt op til tyve gange årligt, viser ny kortlægning.

Danmark

Havbunden i Kattegat ødelægges af bundtrawl

Undersøgelse kortlægger for først gang omfanget af bundfiskeri i Kattegat.

Danmark

Kattegats havbund er udsat for så intensivt et fiskeri med bundtrawl, at store dele af bunden med jævne mellemrum bliver revet op af de tonstunge fiskeredskaber.

Det viser et speciale fra Biologisk Institut på Københavns Universitet, som ved hjælp af avancerede data fra blandt andet gps og det såkaldte Vessel Monitoring System for første gang detaljeret kortlægger brugen af bundtrawl i Kattegat.

»Undersøgelsen viser, at omfanget af bundtrawleri i Kattegat er omfattende. Ifølge mit studie udsattes en meget stor del af farvandet for den her form for fiskeri mindst en gang om året«, siger biolog Christina Dahl Pommer, der er forfatter til specialet.

Særligt på dybder under 22 meter bundtrawles der hyppigt. Al havbund under den dybe berøres gennemsnitligt en gang om året, viser Christina Dahl Pommers kortlægning.

Bund skrabes 20 gange om året Endnu mere intensiv er belastningen i de dybe kanaler, hvor dybden er mellem 80 og 130 meter. Her skrabes bunden nogle steder helt op til tyve gange om året, fremgår det. Ifølge eksperterne påvirker den intensive brug af bundtrawl livet i Kattegat. »Det negative ved det er, at vi får ødelagt den gode økologiske tilstand, som tidligere kendetegnede Kattegat. Dengang havde man en meget sammensat bunddyrsfauna, som også gav et mere righoldigt fiskeliv, der blandt andet omfattede store fisk som rokker, hajer og havkat«, siger Michael Olesen, lektor i havbiologi på Københavns Universitet.

»Hvor vi tidligere havde et meget mere righoldigt fiskeliv i Kattegat, er det enten helt forsvundet eller blevet reduceret til ganske få arter. Den mangfoldighed, vi havde, er forsvundet blandt andet takket være bundtrawleriet«, siger Michael Olesen.

Ud over det intensive fiskeri nævner han kvælstofudledningen fra landbruget som negativ faktor.

Bundfaunaen lider skade
Ifølge Eskild Kirkegaard, vicedirektør på DTU Aqua, påvirker brugen af bundtrawl livet i Kattegat, men det nedsætter ikke nødvendigvis farvandets biologiske mangfoldighed.

»Jeg er ikke bekendt med videnskabelige undersøgelser, der viser, at den nedgang, der har været i for eksempel store fisk i Kattegat, skyldes, at det er bundtrawl, der primært fiskes med. Derimod er det dokumenteret, at overfiskeri har en negativ effekt på bestandene«, siger han.

»Fiskes der med bundtrawl, kommer dertil en påvirkning af selve havbunden, i og med at man skraber hen over den. Det slår nogle af de dyr, der lever dernede, ihjel, hvilket kan give en anden sammensætning af arter. Det ændrer bundfaunaen, men hvorvidt det nedsætter mangfoldigheden, er uklart«, siger Eskild Kirkegaard.

Skæv støtte
For at beskytte den biologiske mangfoldighed anbefaler Greenpeace, at der indføres en række beskyttede områder i Kattegat, hvor der ikke må fiskes med bundtrawl.

»Hvor store de her områder skal være, er vanskeligt at sige, men vi anbefaler en kraftig reduktion af brugen af bundtrawl i farvandet. Problemet er, at brugen af bundtrawl udgør et kraftigt indgreb i havets natur«, siger havbiolog Hanne Lyng Winter.

Trawlerfiskere får mest støtte
Ifølge en opgørelse udarbejdet af Greenpeace går langt hovedparten af fiskeristøtten til trawlfiskeri, mens det langt mere skånsomme garnfiskeri stort ikke modtager støtte.

Ud af i alt 380 millioner kroner bevilget i perioden 2004-10 er 82 procent gået til fartøjer, som fisker med trawl. Det mere skånsomme garnfiskeri har blot modtaget 4 procent af støtten, viser opgørelsen.

»Hvis målet på sigt er et bæredygtigt fiskeri i harmoni med naturen, er det en forkert måde at bruge pengene på. Pengene bør i langt højere grad gå til bæredygtigt fiskeri«, siger Hanne Lyng Winter.

Fiskere: Bundtrawl er ikke skadeligt
I Danmarks Fiskeriforening afviser formand Svend-Erik Andersen, at brugen af bundtrawl i Kattegat forringer biodiversiteten.

»Bundtrawl påvirker selvfølgelig miljøet, men vi mener ikke, at det er skadeligt for miljøet. Desuden er der mange områder, der slet ikke trawles«, siger han.»Vi vil gerne et godt havmiljø, og vi vil gerne have, at fiskebestandene får det godt igen i Kattegat, men det er ikke på grund af trawlfiskeri, at de ikke kommer tilbage. De lave torskebestande skyldes eksempelvis udledning fra landbruget og anden menneskelig aktivitet«, siger Svend-Erik Andersen.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Skæv støtte skyldes brændstofpakke

Han afviser, at for stor en del af fiskeristøtten går til trawlfiskeriet på bekostning af garnfiskeriet. »En stor del af de 380 millioner blev udgjort af brændstofpakken, der fra EU’s side var målrettet de fartøjer, som bruger mest brændstof, hvorfor det især var trawlfiskeriet, som fik støtte«, siger han.

LÆS OGSÅ På grund af ferie har det ikke været muligt at få en kommentar fra miljøminister Ida Auken (SF).

Ifølge en ny analyse udarbejdet af Miljøministeriet er de primære problemer for Danmarks havmiljø tilførslen af kvælstof, miljøfremmede stoffer og det intensive fiskeri.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

 • Du lytter til Politiken

  Hør podcast: Overgreb i Guds navn
  Hør podcast: Overgreb i Guds navn

  Henter…

  I morgen byder pave Frans flere end 100 højtstående biskopper fra hele verden velkommen til topmøde i Vatikanet. Emnet øverst på dagsordenen er seksuelle overgreb mod børn begået af katolske præster. Men kan paven forhindre flere overgreb? Og er der overhovedet en fremtid for den katolske kirke?

 • Du lytter til Politiken

  Hør podcast: Michelin-stjerner – fisefornemt snobberi eller brugbar guide?
  Hør podcast: Michelin-stjerner – fisefornemt snobberi eller brugbar guide?

  Henter…

  I aftes udkom årets store madbibel - Michelin-guiden 2019. Michelin har været den højeste kulinariske smagsdommer i en tid, hvor madkultur er blevet en international megatrend, og kokke er blevet rockstjerner. Men er stjernerne lige så vigtige pejlemærker, som de har været?

 • Du lytter til Politiken

  Hør podcast: Klaus Riskær - Danmarks Donald Trump?
  Hør podcast: Klaus Riskær - Danmarks Donald Trump?

  Henter…

  Klaus Riskær - Danmarks Donald Trump? Klaus Riskær er tilbage på avisernes forsider. Han rejser sig altid igen, uanset om han går konkurs, bliver ekskluderet eller sat i fængsel. Og nu stiller han op til Folketinget. Men hvad driver ham? Og kan det passe, at han i dag er mere til klima og social retfærdighed end til utæmmet kapitalisme? Eller er han – som nogle mener – det danske svar på Donald Trump?

Forsiden

Annonce