Stop. Anne Mette Dons, tilsynschef i Sundhedsstyrelsen, kræver nye tiltag for reguleringen af psykiatrisk medicinering.
Foto: Thomas Borgbjerg (arkiv)

Stop. Anne Mette Dons, tilsynschef i Sundhedsstyrelsen, kræver nye tiltag for reguleringen af psykiatrisk medicinering.

Danmark

Styrelse: Alle regioner skal indberette

Sundhedsstyrelsen kræver, at regionerne beviser, at de ikke overmedicinerer psykiatriske patienter.

Danmark

Sundhedsstyrelsen vil nu have styr på, om patienter på de psykiatriske afdelinger i hele landet er blevet medicineret med antipsykotisk og beroligende medicin i doser, der går langt ud over de anbefalede, sådan som det er sket i Region Hovedstaden.

De fire andre regioner har oplyst til Sundhedsstyrelsen, at det kun er »yderst sjældent«, at det sker. Men Sundhedsstyrelsen vil gerne have sikkerhed for, at de også har undersøgt sagen tilstrækkelig grundigt.

»En ting er, at de siger, at de har styr på det, men det ville Region Hovedstaden også have sagt, hvis vi havde spurgt dem for et år siden«, siger Sundhedsstyrelsens tilsynschef, Anne Mette Dons.

»Derfor vil vi i nærmeste fremtid spørge de andre regioner lidt grundigere om, hvor meget styr på medicineringen de har«.

LÆS OGSÅ

En gruppe overlæger på Psykiatrisk Center Glostrup fremsatte i december 2009 første gang kritik af, at der under en ny klinikchef blev ordineret medicin i strid med anbefalingerne.

I foråret 2010 gennemførte den daværende vicedirektør Annette Gjerris en undersøgelse af den medicin, som de enkelte patienter fik.

Den viste, at patienterne i Glostrup i en række tilfælde fik alt for høje doser antipsykotisk medicin - især midlet Zyprexa - ligesom de fik flere midler på én gang og i kombination med beroligende medicin, som Sundhedsstyrelsen fraråder.

Ledelsen på Psykiatrisk Center Glostrup lovede at stoppe denne praksis, men det skete ikke. Og da en række yngre læger og deres fagforening senere henvendte sig og kritiserede de høje medicindoser, nøjedes psykiatriledelsen med at se på det samlede forbrug. Og fandt frem til, at det så normalt ud.

Det var først i marts i år, at Region Hovedstadens Psykiatri foretog en grundig undersøgelse, fordi en gruppe ansatte i Glostrup havde anmeldt sagen til Embedslægerne i Hovedstaden.

Den viste, at der i Glostrup og på Psykiatrisk Center Hvidovre var 47 procent af patienterne, der blev behandlet med Zyprexa, som fik doser over de maksimalt anbefalede. For alle centre i hovedstaden var det 33 procent, der fik for høje medicindoser, defineret som doser på 40 mg i døgnet og derover.

LÆS OGSÅ

Det fik Sundhedsstyrelsen til at spørge de fire andre regioner, om »de anvender for høje doser af antipsykotika«, fremgår det af Sundhedsstyrelsens notat om sagen, som blev fremlagt 21. september. Svaret var, at »i de øvrige regioner anvendes der kun yderst sjældent doser over 40 mg«.

Men det står noget uklart, om regionerne reelt har undersøgt sagen og fundet data frem, eller de blot har spurgt deres læger.

»Nogle sagde, at de havde syn for sagen, andre havde blot en formodning«, siger Anne Mette Dons, der nu vil have sikkerhed for, at sagen bliver undersøgt til bunds, så det står klart, hvor meget medicin de enkelte patienter har fået.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden

Annonce