Få avisen leveret hele julen: 15 aviser for kun 199 kr.

Stort forbrug af medicin blev overset

Hovedstadens Psykiatri fik topkarakter af kvalitetskontrollanter, mens patienterne blev udsat for massiv overmedicinering.

Danmark

To gange inden for et år er Region Hovedstadens Psykiatri blevet gennemgået af en international og en dansk kvalitetsorganisation, der har givet topkarakter til de psykiatriske centre.

Behandlingen, plejen og medicineringen af patienterne blev godkendt uden anmærkninger af den amerikanske organisation Joint Commission i maj sidste år og af Den Danske Kvalitetsmodel i maj i år.

Ingen af dem opdagede, at der er skete omfattende overmedicinering af patienterne, mens de var på besøg.

LÆS OGSÅ

»De er dumpet«
Det udløser nu en hård kritik fra Overlægeforeningen.

»De er dumpet«, siger foreningens formand, Anja Mitchell.

Hun hæfter sig ved, at blåstemplingen fra Den Danske Kvalitetsmodel kom blot to uger før, Politiken skrev de første artikler om store problemer med overmedicinering på Psykiatrisk Center Glostrup.

»Det giver ingen mening, at Region Hovedstadens psykiatri bliver godkendt og akkrediteret, når man så nogle få dage senere kan se, at der er alvorlige brister i patientbehandlingen, og patienterne får medicinsk behandling, der strider mod vejledningerne«, siger hun.Region Hovedstadens Psykiatri offentliggjorde 31. maj nyheden om, at psykiatrien havde fået det officielle »kvalitetsstempel« fra Den Danske Kvalitetsmodel, der havde gennemgået de psykiatriske centre for at se, om de levede op til de bedste standarder for »diagnosticering, behandling, pleje, medicinering, hygiejne og dokumentation«.

»Patientsikkerheden har været sat på spil«
Gennemgangen endte med topkarakter og en »akkreditering uden bemærkninger eller krav om handleplaner og genbesøg – som den eneste psykiatri i Danmark«, skrev Region Hovedstadens Psykiatri begejstret på hjemmesiden.

I dag har Region Hovedstadens Psykiatri erkendt, at patienterne har fået »uacceptable« doser medicin.

»Patientsikkerheden har været sat på spil«, skrev psykiatridirektør Martin Lund i et nyhedsbrev i fredags. Af nyhedsbrevet fremgik også, at hver tredje patient, der fik antipsykotisk medicin i årets første måneder, fik medicinen i doser, som overskred vejledningerne.Martin Lund mener dog, at det først og fremmest er afdelingernes ansvar at sikre, at der ikke sker overmedicinering.

»Jeg er i bund og grund tilfreds med, at vi har kvalitetsmodellerne, men vi skal løbende overveje en udvikling af modellen, så vi sikrer, at den giver mening i hverdagspraksis«, siger Martin Lund.

De har haft værktøjerne til at opdage det her. Der er jo ikke tale om enkeltstående fejl, men om en lang række overskridelserOverlægeforeningen mener derimod, at kvalitetsmodellerne rammer »helt ved siden af«, fordi de ser på, om temperaturen i køleskabene er den rette, og om medicinen ligger i de rigtige skabe.

»Men det vigtigste er, at patientbehandlingen er i orden, og at den rette patient får den rette medicin. Men det ser de ikke på, og så er det meningsløst«, siger Anja Mitchell.

Let at opdage fejlene

Hun peger på, at alt medicinforbrug bliver registreret elektronisk, derfor ville det være let for kvalitetsmålerne at holde det op mod de standarder og vejledninger, der er fastsat. »De har haft værktøjerne til at opdage det her. Der er jo ikke tale om enkeltstående fejl, men om en lang række overskridelser«, siger Anja Mitchell. Jesper Gad Christensen, der er direktør i Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet, som står for Den Danske Kvalitetsmodel, siger, at man har overvejet, om man burde have opdaget overmedicineringen.LÆS OGSÅ »Men vores konklusion er, at vi simpelthen ikke kan gå så dybt ned, at vi kan opdage den slags«, siger han. »Vi ser på, hvordan man arbejder med kvalitetsarbejdet på de enkelte afdelinger. Hvis de bevidst vælger at omgå de retningslinjer, der er udstukket, og man bevidst giver højere medicindoser, så er det ikke noget, vi vil kunne finde med kvalitetsmodellen«.Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Læs mere

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce