lukket. Det er meget usædvanligt, at to patienter på en psykiatrisk afdeling dør uventet inden for samme døgn.
Foto: MIRIAM DALSGAARD (arkivfoto)

lukket. Det er meget usædvanligt, at to patienter på en psykiatrisk afdeling dør uventet inden for samme døgn.

Danmark

Usædvanlige dødsfald på lukket afdeling udløser hård kritik

Bedre Psykiatri kræver undersøgelse af, hvordan dødsfald i psykiatrien kan undgås.

Danmark

En række foreninger af pårørende kritiserer i stærke vendinger Psykiatrisk Center København, efter at to patienter omkom med et døgns mellemrum i januar måned, mens de var indlagt på den lukkede psykiatriske afdeling ved Bispebjerg Hospital.

De hæfter sig især ved, at den ene patient dagen inden dødsfaldet ifølge et notat om sagen havde svært ved at trække vejret, uden at det fik afdelingen til at overflytte manden til en medicinsk afdeling på hospitalet, hvor personalet er eksperter i at håndtere vejrtrækningsproblemer.

LÆS OGSÅ

Dermed bakker de op om den danske topkirurg, speciallæge Preben Brandenhoff, der udfører lungetransplantioner og har ekspertise i, hvordan man håndterer patienter, der har svært ved at få luft.

Han siger, at denne patient burde være blevet overflyttet i det sekund, personalet på den lukkede afdeling opdagede, at han havde problemer med vejrtrækningen.

Det kunne formentlig have reddet mandens liv, vurderer Preben Brandenhof.

Undersøgelse bør bredes ud
Thorstein Theilgaard, generalsekretær i foreningen Bedre Psykiatri, siger:

»Det gør stort indtryk på mig, at lægefaglig ekspert udtrykker så klar en kritik og siger, at dødsfaldet kunne have været undgået. Jeg kender kun sagen som lægmand, men jeg mener, det er en skærpende omstændighed, at Bispebjerg dagen før havde et andet lignende uforklarligt dødsfald. Det kan derfor kun undre, at den psykisk syge ikke bliver overflyttet omgående«.

Thorstein Theilgaard er tilfreds med, at Embedslægen i Region Hovedstaden nu undersøger sagen, men ønsker desuden »en tilbundsgående undersøgelse af, hvorvidt Bispebjerg og den øvrige psykiatri i Region Hovedstaden har de rette og nødvendige procedurer i disse situationer«.

Karl Bach, udviklingskonsulent i Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere, hæfter sig ved, at personalet havde fundet metadon i mandens urin dagen inden, han døde, til trods for at manden ikke var kendt som misbruger og dermed ikke havde fået ordineret metadonen.

Tre slags potent medicin på en gang
Netop metadon virker sløvende og giver vejrtrækningsproblemer, når patienter, der ikke er vant til medicinen, får den.

»Selvfølgelig burde man have overflyttet en mand med vejrtrækningsproblemer til en somatisk afdeling, der modsat psykiatrien har den nødvendige ekspertise til at håndtere den slags situationer. Så havde han haft en chance for at overleve«, siger Karl Bach og fortsætter:

»Jeg bider også mærke i, at manden udover metadon fik både antipsykotisk og beroligende medicin. Der er desværre en tendens til at undervurdere, hvor farlige alle disse stoffer kan være - ikke mindst når de kombineres«.

Foreningen Død i Psykiatrien samler pårørende til psykisk syge, der er døde af uforklarlige årsager. Formand Dorrit Cato Christensen mener, at mange af disse dødsfald skyldes bivirkninger ved den stærke medicin, patienterne får. Men det er langt fra alle sager, der kommer til offentlighedens kendskab.

Det her er kun toppen af isbjerget

»Det er dybt bekymrende og nu må det altså stoppe. Det her er kun toppen af isbjerget. Vi får jævnligt henvendelser fra sindlidende eller nervøse pårørende, som fortæller, at nu er der igen omkommet personer på en psykiatrisk afdeling eller på et bocenter«, siger Dorrit Cato Christensen.

Centerchef afviser kritikken

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Centerchef Anne Lindhardt fra Psykiatrisk Center København har oplyst, at alle retningslinjer for medicinering af de to afdøde patienter er blevet overholdt, og at dødsfaldene var uventede.

Hun har sagt, at personalet på den lukkede afdeling overvågede patienten tæt, da han fik vejrtrækningsprobmer. Desuden blev han tilset af en hjertelæge og en anæstesilæge, ligesom patienten gennemgik en lang række undersøgelser. Hun har derfor afvist kritikken af, at afdelingen ikke passede godt nok på ham.

LÆS OGSÅ

Politiken.dk har talt med Vibeke Storm Rasmussen (S), der som formand for Regionsrådet er den øverste politiske ansvarlige for de psykiatriske afdelinger i Region Hovedstaden.

Hun ønsker ikke at udtale sig, før hun har sat sig ind i sagerne om de to mystiske dødsfald, men Vibeke Storm Rasmussen har lovet at ringe tilbage senere.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce