Få avisen leveret hele julen: 15 aviser for kun 199 kr.

bureaukrati. socialborgmester, Mikkel Warming (EL), kan ikke love at fjerne den mur af bureaukrati og dokumentationskrav, som forældrene beskriver.
Foto: JOACHIM ADRIAN (arkiv)

bureaukrati. socialborgmester, Mikkel Warming (EL), kan ikke love at fjerne den mur af bureaukrati og dokumentationskrav, som forældrene beskriver.

Danmark

Handikapfamilier gør oprør mod København

»Groteske forhold« i Københavns Kommunes behandling af familier med handikappede børn får en stor gruppe forældre på barrikaderne.

Danmark

Forældrene går ned med stress eller bliver fyret fra deres job. Børnene får det dårligere i stedet for bedre. Og hele sagsbehandlingen sejler.

Sådan lyder anklagen fra 58 familier i København, som alle har børn med lidelser inden for autismespektret og er dybt afhængige af støtte gennem Handicapcenter København - en enhed under kommunens socialforvaltning.

De kaotiske forhold har stået på i årevis, og nu har familierne i desperation skrevet til socialborgmester Mikkel Warming (EL) i et forsøg på at få ørenlyd.

LÆS DOKUMENTATION »Vi har brug for, at der kommer lys over de groteske forhold, der gennem flere år har præget Handicapcenter København, så vi kan få retssikkerheden tilbage«, siger Dorthe Bruun, mor til Emil og medlem af gruppen af forældre til handikappede børn i København.

Kronisk stress og søvnunderskud
Familierne oplever manglende forståelse fra sagsbehandlere, svære dokumentationskrav, og at de får frataget støtte for børnene uden begrundelse. De efterfølgende klagesager er i sig selv opslidende og kan vare måneder eller år.

Forholdene er så grelle, at de også opfordrer socialminister Karen Hækkerup (S) til at gribe ind.

»Vi ser familier, der går i opløsning. Alle forældrene har kronisk stress og søvnunderskud, og der er folk, der bliver indlagt på psykiatrisk skadestue bare for at kunne få sovet«, siger Dorthe Bruun.Københavns Kommune har siden 2009 kendt til de omfattende problemer. Det startede med, at en kritisk revisionsrapport fandt massive fejl i sagerne om familier med handikappede børn.

Under den efterfølgende oprydning voksede sagspuklerne og ventetiderne, antallet af klager eksploderede, og familiernes frustration er kun blevet større.

Skiftende sagsbehandlere
Ifølge ledelsen af handikapcentret er man nu i 2013 godt på vej med at få bund i de ophobede sager og rette de mange fejl. Men undervejs har mange familier fået frataget eller nedsat deres ydelser, erkender myndighedschef Vibeke Ries.

»Den situation vil en del stå i. Borgerne oplever, at de får skåret i deres ydelser, selv om situationen er den samme«.Samtidig har handikapcentret indført et såkaldt lean-system, en slags samlebånd, hvor sagerne hele tiden behandles af skiftende sagsbehandlere.

»Det giver dobbelt arbejde«, siger Marianne Lyngbye, mor til to drenge med Aspergers syndrom. »Jeg bliver ringet op igen og igen og bedt om oplysninger, de allerede har i journalen, men de henter den ikke på kontoret lige overfor«.

Kan ikke løbe fra lovens krav

Københavns socialborgmester, Mikkel Warming (EL), er klar over, at der har været problemer.

»Fordi man har haft så travlt de seneste år med at rette de tidligere fejl op, er der ingen tvivl om, at dialogen med de mennesker slet ikke har været god nok«, siger Mikkel Warming, der nu har tilbudt forældregruppen at indkalde til et møde for at drøfte kritikken. »Det er selvfølgelig ad h. til at høre. Ingen, der har et socialt hjerte, ønsker, at folk skal have den oplevelse«, siger han.

LÆS OGSÅ Men borgmesteren kan ikke love at fjerne den mur af bureaukrati og dokumentationskrav, som forældrene beskriver. »Som myndighed har vi ikke noget valg. Vi kan ikke løbe fra lovens krav«. Du er borgmester for Enhedslisten, er dette udtryk for venstreorienteret socialpolitik?»Det er venstreorienteret socialpolitik, at loven bliver overholdt på godt og ondt. Og at gøre opmærksom på, når loven sætter meget stramme rammer«, siger han.Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Læs mere

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce