Trivsel. Ny undersøgelse viser, at langt flere drenge end piger har problemer med at falde ordentlig til i børnehaven.
Foto: BRINKMANN MIE/POLFOTO

Trivsel. Ny undersøgelse viser, at langt flere drenge end piger har problemer med at falde ordentlig til i børnehaven.

Danmark

Drenge trives dårligere end piger i børnehaven

Børnehaven er indrettet på pigernes præmisser, viser ny stor undersøgelse.

Danmark

Det er ikke kun i skolen, at drengene har det svært. Også i børnehaven trives drengene dårligere, viser en ny stor undersøgelse om ’Kvalitet i dagtilbuddet – set med børnenes øjne’.

»Undersøgelsen viser, at pigerne generelt trives bedre i børnehaven end drengene. De bliver oftere trøstet, de kan bedre lide at gå i børnehave, og de får mindre skældud af de voksne«, siger professor Lars Qvortrup fra Aalborg Universitet, der er hovedforfatter til undersøgelsen.

De har for første gang spurgt børnene selv ved hjælp af et spørgeskema med sure og glade smileyer: Kan du lide at gå i børnehaven? Kan du lide de voksne i børnehaven?, lyder nogle af spørgsmålene.

Dobbelt så mange drenge trives mindre godt Og svarene fra 3.000 børn i 140 dagtilbud over hele landet viser, at langt de fleste børn trives godt og er glade for børnehaven, er der markant forskel på piger og drenge. 10 procent af pigerne er mindre glade for at gå i børnehave, mens det samme gælder for hele 20 procent af drengene, viser børnenes svar. Det svarer i snit til, at to drenge på hver stue trives mindre godt. Det samme mønster finder undersøgelsen, når den spørger de voksne pædagoger, hvordan de vurderer børnenes adfærd. 7,3 procent af drengene vurderes af pædagogerne til, at de aldrig eller sjældent udviser hensigtsmæssig social adfærd.

Den samme vurdering får kun 2,6 procent af pigerne. Drengene er, ifølge pædagogerne, klart mere »udadreagerende« end pigerne. De har oftere »raserianfald«, de er oftere »rastløse eller hele tiden i bevægelse«, og drengene gør sig langt oftere skyld i at »forstyrre de aktiviteter, der foregår«.

Pædagogikken skal nå drengene

Omvendt mener pædagogerne, at pigerne er »bedre til at formulere deres ønsker verbalt«, til at »lege med sproget« og til at »rime på egen hånd«. »Mønstret er iøjnefaldende tydeligt, og man kan næsten se de »forstyrrende« og »rastløse« drenge for sig«, siger professor Lars Qvortrup. Ifølge børne- og undervisningsminister Christine Antorini understreger undersøgelsen, at man bør se på, om pædagogikken kan hjælpe drengene bedre i børnehaven såvel som i folkeskolen: »Vi kan se, at drengene bliver hægtet af, og derfor skal vi udvikle pædagogikken, så den også rammer dem«.

FACEBOOK

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce